Uutta jätehuoltoa suunnitellaan asukaskyselyn avulla

0
Jäteasemanhoitaja ottaa vastaan jätettä Siiran pysäkillä. Kuva: Pekka Lintusaari/LSJH

Uusikaupunki liittyy Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) omistajakuntien joukkoon ensi vuoden alusta. Jätehuoltokokonaisuuden järjestämistä suunnitellaan parhaillaan Uudenkaupungin kaupungin ja alueellisen jätehuoltoviranomaisen kanssa. Suunnittelun tueksi LSJH kartoittaa kyselyllä asukkaiden jätehuoltoon liittyviä toiveita ja tarpeita.

LSJH teettää kesäkuun alkupuolella asukastutkimuksen Uudenkaupungin jätehuollosta ja sen nykytilasta. Kyselyyn pyydetään satunnaisotannalla vastauksia yhteensä 200 vakituiselta ja vapaa-ajan asukkaalta.

Kyselyllä selvitetään esimerkiksi asukkaiden lajittelutottumuksia ja nykyisten jätepalveluiden toimivuutta. Kyselyn kautta asukkaat voivat esittää myös toiveita tulevaisuuden jätehuoltopalveluista.

– Kyselytutkimuksen tuloksia hyödynnetään monin tavoin nyt tehtävässä palvelusuunnittelussa. Tavoitteena on tarjota Uudenkaupungin asukkaille yhtä kattavat jätehuoltopalvelut kuin muissakin LSJH:n omistajakunnissa, Lounais-Suomen Jätehuollon palvelujohtaja Jaana Turpeinen summaa.

Uudenkaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari kertoo, että kaupunki on halunnut liittymisellään jäteyhtiöön kehittää ja uudistaa koko jätehuollon toimintaansa.

– Yhtiöön liittymisen mukanaan tuoma ajantasainen toiminta niin jätelain kuin uusimpien jätteenkäsittelyyn liittyvien innovaatioidenkin osalta nostaa Uudenkaupungin kaupungin jätehuollon palvelut parhaalle mahdolliselle tasolle. Kyselytutkimus on ensimmäinen osoitus LSJH:n osallistavasta tavasta huolehtia jätehuollon kehittämisestä ja toimivuudesta, Nikkari kommentoi.

Suurimmassa osassa Uudenkaupungin jätehuoltopalveluja ei tapahdu asukkaille näkyviä muutoksia vielä vuodenvaihteessa, vaikka vastuu jätehuollosta siirtyykin LSJH:lle.

Jäteastioiden tyhjennykset jatkuvat entiseen tapaan, ja kaupungin ja Lassilan ja Tikanojan välinen pitkäaikainen palvelusopimus on voimassa vielä ensi vuoden lokakuuhun. Munaistenmetsän materiaalienkäsittelykeskus toimii siis edelleen jätteiden vastaanottopaikkana.

Turpeinen kertoo, että jätehuoltopalvelut uudistetaan vähitellen vastaamaan LSJH:n muiden osakaskuntien jätehuollon palvelutasoa sekä uuden tulossa olevan jätelain vaatimuksia. Palvelut tuotetaan jatkossakin yhteistyössä ympäristöyritysten ja tuottajayhteisöjen kanssa.

– Tärkeää on, ettei palvelukatkoksia tule Uudenkaupungin siirtyessä LSJH:n osakkaaksi, Turpeinen toteaa.

Ensi vuonna Uudessakaupungissa alkaa uutena palveluna LSJH:n järjestämät kiertävät jätekeräykset eli pop up -lajitteluasema ja pyörillä liikkuva lajitteluasema Siira.

Fakta

 

Mistä on kyse?

Uusikaupunki on 18. LSJH:n omistajakunta.

Kaupunki liittyy jätehuoltoyhtiöön ensi vuoden alusta.

Kaupungin osakkuus LSJH:ssa virallistuu tämän vuoden joulukuussa yhtiön osakkeiden merkitsemisen myötä.

Kaupunki saa oman jäsenensä viranomaisena toimivaan Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan.

Lisäksi kaupunki valitsee yhdessä muiden vähemmistöosakkaiden kanssa kaksi jäsentä LSJH:n hallitukseen.