Vuosnaisten yhteysalusliikenteen laituri käyttöön Kustavissa

0
Laiturin rakennutti Varsinais-Suomen Ely-keskus ja sen urakoi Destia Oy.

Kustavin Vuosnaisten lauttasalaman rakennustyöt valmistuvat tämän viikon aikana. Yhteysalus aloittaa siis liikennöinnin uuteen laituripaikkaan lähiaikoina. Vanhan laiturin purkutyöt tehdään loppuun syksyllä.

Laiturin rakennutti Varsinais-Suomen Ely-keskus ja sen urakoi Destia Oy. Urakan aikana rakennettiin muun muassa uusi laituri, teräksinen ajoneuvoramppi, uudet tihtaalirakenteet, teräksiset huoltosillakkeet tihtaalirakenteille sekä tehtiin sähkö- ja hydrauliikkatöitä ja muita satama-alueen parannustöitä.

Noin 50 vuotta vanha Ahvenanmaan yhteysalusliikenteen laituri oli erittäin huonokuntoinen ja se oli tullut elinkaarensa päähän. Uuden laiturin leveys on noin 18 metriä ja pituus noin 16 metriä.