Yritysilmapiiri sai kiitosta kyselyssä

0
Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen (vas.), palvelusihteeri Teija Isotupa ja yrittäjien puheenjohtaja Erkka Jäsperlä toteuttivat kaupungin yrittäjille kyselyn.

Kaupungissa on hyvä liiketilojen ja tonttien saatavuus, hyvä yritysilmapiiri, alihankkijaverkosto ja yhteistyökumppanit. Kiitosta jo toista kertaa paikallisin voimin toteutetussa yrittäjäkyselyssä tuli myös kaupungin elinkeinopalveluille ja koulutusyhteistyölle. Kohtalaisen arvosanan saivat liikenneyhteydet, työvoiman koulutustaso ja työvoiman saatavuus.

– Hienoa huomata, että yhteistyö yritysten ja kaupungin välillä on parantunut kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna. Se tosin hieman yllätti, että työvoiman saatavuus ja työvoiman koulutustaso ovat yhä alhaisella tasolla, Uudenkaupungin elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen toteaa.

– Jotta saisimme kaikki arvosanat nousemaan kiitettävälle tasolle, tulisi kaupungin ja yrittäjien tehdä vielä tiiviimpää yhteistyötä, hän lisää.

Kaupungin tilaama ja Uudenkaupungin yrittäjien toteuttama yrityskysely lähetettiin noin 300 yrittäjälle, joista noin 70 vastasi.

– Saimme riittävästi vastauksia, jotta saamme kattavan kokonaiskuvan. Seurasin vastausten saapumista aluksi ja vastaukset näyttivät pysyvän saman suuntaisena, vaikka vastaajien määrä vähitellen kasvoi, Uudenkaupungin yrittäjien puheenjohtaja Erkka Jäsperlä kuvailee.

Kyselyn avulla on tarkoitus seurata yritysten toimintaympäristön kehittymistä ja saada tietoa siitä, mitkä ajankohtaiset tai hieman pidemmän tähtäimen asiat ovat yritysten näkökulmasta tärkeitä. Ensimmäisen kerran kysely tehtiin vuonna 2019.

– Kahden vuoden välein on ihan hyvä kyselytahti, koska vuodessa ei ehdi tapahtua merkittäviä muutoksia esimerkiksi koulutuksen tai liikenneyhteyksien saralla, Jäsperlä lisää.

Kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna yrittäjät kokevat yhteistyön kaupungin kanssa parantuneen. Arvio yritysten välisen yhteistyön sujumisesta on pysynyt liki samana. Sen sijaan yritysten yleistunnelma on hieman laskenut ja tähän vaikuttimena on todennäköisesti korona.

Kyselyyn vastanneista 66 prosenttia totesi, että korona on haitannut liiketoimintaa viime vuonna, mutta myös kuluvan vuoden aikana. Puolet yrittäjäkyselyn vastanneista pitää haittaa merkittävänä ja toinen puolikas lievempänä.

Työvoiman saatavuus on suurin haaste, jonka kanssa yrittäjät painivat. Työnantajat toivovat myös, että työntekijöiden kouluttaminen erilaisin kurssein ja tilaisuuksin olisi Uudessakaupungissa mahdollista.

– Työntekijöiden saatavuuteen vaikuttaisi esimerkiksi se, että opiskelemaan lähteneitä kyettäisiin houkuttelemaan paluumuuttajina takaisin kaupunkiin, Jäsperlä pohtii.

Yrittäjien näkökulmasta Uudenkaupungin vetovoimatekijöitä uusille asukkaille ovat asuntojen hinnat, kaupungin tarjoamat harrastusmahdollisuudet ja koulut.

– Työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet voisi nähdä myös positiivisena ongelmana, että töitä olisi tarjolla enemmän kuin tekijöitä. Onhan työntekijäpula tietenkin pullonkaula, jota voi yrittää ratkaista esimerkiksi kaupungin positiivisen mielikuvamarkkinoinnin avulla, Heinonen lisää.