Ugin junarata Väyläviraston investointiohjelmassa

0

Uudenkaupungin junaradan peruskorjaus on päässyt Väyläviraston laatimaan valtion väyläverkon investointiohjelman 2022–2029 luonnokseen. Investointiluonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella ja kommentointiaikaa on syyskuun puoleen väliin saakka.

Toteutuessaan Turku–Uusikaupunki-junaradan peruskorjaukseen varattaisiin 35 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin rata on investointiohjelman 1A-hankekorissa, sen korin hankkeiden suunnitelmavalmius on riittävä päätöksentekoa varten tai ne ovat muuten kiireellisiä.

Investointiohjelman luonnoksessa todetaan, että sekä Turku–Uusikaupunki- että Raisio–Naantali-välillä tarvitaan peruskorjaustoimenpiteitä alkupäästä yhteneväisten rataosien liikennöitävyyden turvaamiseksi. Uudenkaupungin radan sähköistys on valmistumassa ja Naantalin rata on sähköistämätön. Uudenkaupungin rataa kulkee kaksi tavarajunaparia päivittäin ja Naantalin liikenne on sesonkiluontoista viljasadon mukaan.

Uudenkaupungin radalle esitetyllä 35 miljoonan euron rahoituksella korjattaisiin pääosin ratojen elinkaarensa päässä olevaa päällysrakennetta sekä yksittäisiä taitorakenteita, kuten rumpuja, siltoja ja kuivatuksia.

Hankkeen suunnitteluun on mahdollista hakea tukea 50 prosenttia ja rakentamiseen 30 prosenttia. Vaatimuksena on kuitenkin kannattavuuslaskelman laatiminen ja hyöty-kustannussuhde, joka on suurempi kuin 1. Esimerkiksi peruskorjaus ei ole tukikelpoista, mutta siitä voidaan pyrkiä valitsemaan tukikelpoisia, tasoa nostavia toimenpiteitä.

Investointiohjelmaan esitetyllä rahoituksella varmistetaan radan kunnon puolesta rataosuuksien liikennöintimahdollisuuksia, mikäli liikennemäärät eivät merkittävästi kasva nykyisestä.

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon kahdeksanvuotisen investointiohjelman osana valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Kyseessä on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Investointiohjelmaa hyödynnetään esimerkiksi valtion talousarvioesityksen valmistelussa.

Myös Laitilan kasitien eritasoliittymä esillä

Myös Laitilan keskustan Kasitien eritasoliittymä on esillä väyläviraston investointiohjelman luonnoksessa. Sen yhteydessä on toteamus, että se olisi mahdollista toteuttaa jo esimerkiksi ensi vuoden aikana. Laitilan eritasoliittymän rakentamiseen varattaisiin 38 miljoonaa euroa.

Luonnoksessa todetaan, että tiejakso Laitilan keskustan kohdalla poikkeaa muusta valtatie 8 tieosuudesta. Keskustan kohdalla paikallinen liikenne ja päätien liikenne sekoittuvat ja tie ei täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita. Laitilan keskustan risteyksen parantamisen tavoitteena olisi korjata puutteet tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tukea kaupungin kehittymisedellytyksiä.

Kasitien ja kantatie 43:n liittymään toteutettaisiin kiertoeritasoliittymä. Kasitien yli toteutettaisiin kaksi risteyssiltaa eli Kaukolantien ja Keskuskadun kohdalle. Kantatien katuliittymät muutettaisiin kiertoliittymiksi ja kantatielle toteutettaisiin neljä kevyen liikenteen alikulkuväylää.