Ugin radalle sähköt maanantaina

0
Turku-Uusikaupunki-radalle kytkettiin sähköt jo viime kesänä. Ensimmäinen sähköveturin kuljettama kuorma siitä kulkee helmikuun puolivälissä.

Uusikaupunki

Turun ja Uudenkaupungin välisen junaradan sähköistys on loppusuoralla. Sähköradan jännitteet kytketään päälle maanantaina.

– Heinä-syyskuun aikana tehdään sähköradan vastaanottotarkastuksia, mittauksia ja testejä, jonka jälkeen Traficomilta haetaan sähköistykselle käyttöönottolupaa, hankkeen projektipäällikkö Pekka Rautoja Väylävirastosta kertoo.

Traficom tarkastaa, että sähköistys on tehty kansallisten ja EU:n määräysten mukaan. Sähkövetoinen liikenne voidaan aloittaa, kun lupa on saatu.

– Vuoden loppuun mennessä viimeistään, Rautoja sanoo.

Sähköistyksen myötä rautateillä kulkevien kuljetusten kustannukset pienenevät, kun sähköveturia ei enää tarvitse vaihtaa dieselvetoiseen Turun ratapihalla. Myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä turvallisuus- ja ympäristöriski poistuu Turusta.

Sähköistyksen myötä rautatieympäristöön ilmestyy kuitenkin uusi vaaran elementti, 25 000 voltin jännite. Sähköradan jännite on aina päällä.

– Sähköradan johtimien tai niitä kannattavien putkirakenteiden koskettaminen tai lähestyminen on aina hengenvaarallista. Myös rautatiealueella liikkuminen on vaarallista ja sakon uhalla kielletty, Rautoja korostaa.

Uudenkaupungin keskustassa kuljetaan tasoristeyksen yli. Kuinka turvallista jalankulku paikassa on?

– Tasoristeys on turvallinen paikka ylittää rata, kunhan ei lähdetä kiertelemään puomeja. Vartioimattomissa tasoristeyksissä tulee ylittäjän tietysti varmistaa ennen ylitystä, että juna ei ole tulossa.

Autoilijoitten pitää huomioida, että kuorma tai nosturin puomi ei ylitä sähköradan tasoristeyksessä tieliikenneasetuksen sallimaa korkeutta.

Sähköistyksen lisäksi Hangonsaareen rakennettiin kohtausraide, joka mahdollistaa sähkövetoisten junien joustavan liikennöinnin. Sähköistys on rakennettu tehtaiden satamaraiteistolle siten, että koko rataosan junaliikenne on mahdollista jatkossa toteuttaa sähkövetureilla.

Hankkeen kustannusarvio on 21 miljoonaa euroa.