Uki teettää kaupunkikuvaselvityksen – Selvitys valmistuu syksyllä

0
Kaupunginlahden rannalla sijaitsevassa Captain´s Makasiinissa on saattanut altistua koronalle.

Uusikaupunki

Suomi on sitoutunut globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelmaan. Myös Uusikaupunki ja sen merkittävimmät yritykset kuten autotehdas, pyrkivät hiilineutraaleihin toimintatapoihin tällä vuosikymmenellä. Autotehdas on asettanut tavoitteekseen, että se olisi hiilineutraali jopa jo tänä vuonna. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan resurssiviisautta myös maankäytössä ja rakennetun ympäristön osalta.

Uusikaupunki on tilannut arkkitehti Marianne Lehtimäeltä kaupunkikuvaselvityksen, jossa pohditaan keinoja ohjata mahdollisimman kestävästi kaupunkirakenteen kehittämistä ja kaupunkilaisten tapoja käyttää kaupunkitiloja. Pyrkimyksenä on pienentää kaupunkilaisten hiilijalanjälkeä samalla kun vahvistetaan ympäristön viihtyisyyttä.

Miten esimerkiksi kävelyä ja pyöräilyä voitaisiin lisätä? Mitä muutoksia henkilöjunaliikenteen aloitus vaatisi kaupungin keskustassa? Miten kaupunkitilojen suunnittelulla vahvistetaan kestäviä kulutustapoja? Muun muassa näihin kysymyksiin Lehtimäki etsii vastauksia. Selvityksessä tarkastellaan ilmastollisesti ja ympäristöllisesti kestävän kehityksen toteutustapoja osana kaupungissa tärkeäksi koettujen arvojen, kuten kaupungin historian ja sen kulttuuriympäristön vaalimista.

Selvitys on apuna myös uuden osayleiskaavan valmistelussa.

– Maankäyttöä arvioidaan parhaillaan useasta näkökulmasta. Kaupungissa laaditaan samanaikaisesti myös jalankulun ja pyöräilyn kehittämissuunnitelmaa. Kaupunkikuvaselvitys rakentuu kaupungin jo tehtyjen linjausten, kuten arkkitehtuuripoliittisen ohjelman, pohjalle.

– Liikenne, luonto ja kaupunkikuvaselvitykset ja kaikki tulevat suunnitelmat rakentuvat yhteiselle pohjalle ja tukevat toisiaan, kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén sanoo.

Lehtimäki teki Uudessakaupungissa kesäkuussa kenttätyötä ja selvitys valmistuu kirjallisena syksyn aikana.

Lehtimäki kertoo viettäneensä aikaa Uudessakaupungissa 2000-luvun alussa Museoviraston työtehtävissä.

– Kun vertaan silloista ja nykyistä Uuttakaupunkia, niin näkee, että täällä on hyvinvointia. Kaupungilla on nyt yhtenäisempi hoidettu ilme. Ympäristöstä selvästi välitetään, hän kehuu.

Hän arvioi, että Uudellakaupungilla on merkittäviä valmiuksia kestävän kehityksen toteuttamiseen. Uusikaupunki on jo vehreä kaupunki. Meri on lähellä, sisällä kaupunkirakenteessa ja kaupunkilaisten arjessa. Keskustan mittakaava suosii luontaisesti kävelyä ja pyöräilyä. Kaupungilla on vahva identiteetti ja kaupunkilaiset arvostavat vetovoimaisia kulttuuri- ja luonnonympäristöjään.

– Henkilöjunaliikenteen toteutuminen on merkittävä askel kestävän kehityksen toteuttamisessa niin elinkeinoelämän, asukkaiden kuin matkailijoidenkin kannalta.

Kaupungin nykyinen osayleiskaava on vuodelta 1993. Uusi osayleiskaava ohjaa maankäyttöä seuraavalle vuosikymmenelle, joten sen tulee tunnistaa tulevaisuuden tarpeet. Selvitysalueena on ruutukaava-alue sekä merialue.

Lehtimäki korostaa, että selvityksen lähtökohtana ovat resurssiviisaat ratkaisut. Tarkastelemalla nykyisiä kaupunkirakenteita elinkaaren, joustavuuden ja kierrätettävyyden näkökulmista vahvistetaan myös kaupungin vetovoimaa, sen kulttuurista monimuotoisuutta ja kerroksellisuutta.

– Uudessakaupungissa on hieno empirekaupungin katuverkosto ja puutalojen kokonaisuus. Sen lisäksi täällä on muita asumismuotoja, jotka vastaavat eri elämäntilanteiden tarpeisiin, hän arvioi.

Täydennysrakentamista pitää suunnitella huolella, jotta ei pilata kaupunkikuvaa, kaupungin siluettia tai maaperän ja kaupunkirakenteen kulttuurisia kerrostumia.

Tulevaisuuden kaupungeissa on enemmän autottomia alueita. Lehtimäen mielestä kannattaa ensisijaisesti miettiä, miten nykyiset autottomat alueet laajenisivat luontevasti. Mitkä ovat niitä alueita, missä ihmiset mieluummin kävelevät tai pyöräilevät ja viipyilevät kohdatakseen muita asukkaita ja nauttiakseen ympäristöstään?

Ranskan ja Hollannin kaupunkien kaduilta ja aukioilta poistetaan asfalttia ja istutetaan tilalle puita osana YK:n kestävän kehityksen ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden toteuttamista.

Kaupunginlahden rannat ovat hyvä esimerkki autottomasta ja viihtyisästä alueesta.

– Ihmisiä ei voi pakottaa liikkeelle kävelemään ja pyöräilemään. Ihmisten tulisi kokea kävely miellyttäväksi. Hyvällä suunnittelulla voi saada aikaan sellaisia alueita. Kun autottomalla alueella tapaa toisia, myös yhteisöllisyys kaupungissa lisääntyy. Näemme kaupungin ja kanssakulkijat tarkemmin ja voimme pysähtyä tärkeisiin kohtaamisiin.

FaktaHiilijalanjälki = tuotteiden, organisaatioiden ja toimintojen päästöjä ja kielteisiä ilmastovaikutuksia

Hiilikädenjälki = tuotteen, organisaation ja toimintojen myönteisiä ilmastovaikutuksia