Uusi varhaiskasvatuksen johtaja aloittaa maanantaina

0
Annina Kiiveri aloitti varhaiskasvatusjohtajan sijaisena keväällä ja astuu vakituisesti virkaan maanantaina.

Kaupungin varhaiskasvatuksessa puhaltavat uudet tuulet, kun tuore varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri aloittaa tehtävässään maanantaina.

– Olen aiemmin työskennellyt kaupungissa varhaiskasvatuksen opettajana, joten tunnen alueen. Minulla on luottavainen ja hyvä tunne kaupungin varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta. Täällä on osaavaa ja pätevää henkilöstöä, jotka saavat työskennellä monipuolisessa toimintaympäristössä, Kiiveri kertoo.

Viime keväänä varhaiskasvatuksessa toteutettiin suuria rekrytointeja. Silloin palkattiin vakinaisiin tehtäviin yhdeksän lastenhoitajaa, kuusi avustajaa, kolme varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

– Määräaikaisuuksien muuttuminen vakituiseksi työksi tuo jatkuvuutta ja vakautta, se on sekä lapsille että työntekijöille tärkeä asia. Meillä on varhaiskasvatuksessa sekä pitkän linjan vahvaa osaamista, että nuoria taitajia, Kiiveri kertoo.

Kaupungin varhaiskasvatus on saanut palkattua lisähenkilöstöä myös kieli- ja kulttuuritietoisen kasvatuksen tueksi eli suomi toisena kielenä -hankkeeseen.

– Tämä auttaa vastaamaan varhaiskasvatuksen monikulttuurisen arjen tarpeisiin, Kivieri lisää.

Vaikka uusia työntekijöitä on saatu palkattua, niin on sijaisille aina tarvetta. Kiiveri kertoo, että muuttuviin tilanteisiin nopealla aikataululla tarvittavien sijaisten löytäminen on haasteellista.

– Varhaiskasvatuksessa on jatkuvasti tarvetta eri pituisille sijaisuuksille. Meiltä löytyy monenlaisia työtehtäviä, joihin on erilaisia pätevyysvaatimuksia, joten kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä, Kiiveri vinkkaa.

Kaupungissa varhaiskasvatuspaikkojen tarve vaihtelee noin 600 lapsipaikan molemmin puolin. Vielä keväällä Kaunisrannan päiväkodissa toimi lisäryhmä suuren paikkatarpeen vuoksi, mutta ryhmä ei ole enää toiminnassa. Sen avulla on kuitenkin mahdollista reagoida muuttuviin tarpeisiin, joten ryhmän avaaminen on koko ajan mahdollista.

– Tämän syksyn päiväkotipaikkojen hakua leimaa se, että nyt alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuspaikoille on kovasti tarvetta. Se vaatii meiltä järjestelyitä yksiköiden sisällä, Kiiveri lisää.

Kaupungin varhaiskasvatusyksiköiden ja perhepäivähoidon kokonaispaikkamäärä riittää tällä hetkellä, mutta kysyntää on sen verran runsaasti, etteivät kaikki halukkaat välttämättä pääse siihen kaikkein lähimpään päiväkotiin.

– Päiväkotipaikkoja on myös Lokalahdella ja Kalannissa. Tosin niihin kulkeminen voi olla haasteellista heille, jotka asuvat kaupungin keskustassa, eikä heillä ole autoa, Kiiveri huomauttaa.

Kiiveri muistuttaa myös, että tilanteet muuttuvat nopeasti ja kesän aikana tulee yleensä vain osa paikkahakemuksista. Hakemuksia tulee nimittäin ympäri vuoden.

Kaupungissa tarjotaan vuoropäivähoitoa Myllymäen päiväkodissa. Vuorohoitopaikkojen määrä on toistaiseksi riittänyt.

– Niukkaa on, eikä ylimääräisiä paikkoja juurikaan ole. Autotehtaan lisärekrytoinnit tuovat jonkin verran painetta, Kiiveri toteaa.

Toisille perheille riittää päiväkoti Pisaran tarjoama laajennettu aukiolo, jossa on huomioitu esimerkiksi autotehtaan aamu- ja iltavuorojen kellonajat.

– Pisara on auki kello 5.15–22.30, siten pystymme turvaamaan aamu- tai iltavuoroon menevien sujuvan arjen, Kiiveri kertoo.

Kaupungin ainoa erityisen tuen ryhmäkooltaan pienennetty varhaiskasvatusryhmä toimii päiväkoti Kaunisrannassa.

– Muissa päiväkodeissa erityinen tuki tuodaan ryhmään, jossa lapsen vakituinen varhaiskasvatuspaikka on. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä pysyy vuodesta toiseen melko vakaana, mutta koronan myötä on tullut toisenlaista oireilua, Kiiveri toteaa.

Epävakaus lasten elämässä ja yhteiskunnassa näkyy myös tuen tarpeena päiväkodeissa.

– Saimme opetushallituksen tuella palkattua viime kaudelle lisäresurssina lastenhoitajan tasaamaan koronavaikutuksia. Hankerahoitusta olisi jäljellä vielä tälle alkavallekin kaudelle, mutta rekrytointi on vielä kesken.

Uusikaupunki on valittu mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnaksi. Toiminta käynnistyy nyt syksyllä ja sitä varten kaupungissa on laadittu kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelma.

– Mukaan lähtevät päiväkodit ovat kaupungin yksiköistä Myllymäki ja Satulinna sekä yksityinen päiväkoti Tiitiäinen. Opetusministeriössä on valittu päiväkodit satunnaisotannalla. Koeryhmästatuksella on Uudessakaupungissa noin 40 lasta ja lähes kaikki perheet, joiden lapselle status on osoitettu, ovat päättäneet osallistua esiopetuskokeiluun nimenomaan päiväkodin esiopetusryhmässä, Kiiveri kertoo.

Kiiveri astui puikkoihin sijaisena jo keväällä

Kaupungin uusi varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri on tämän kulman kasvatteja. Hän on syntynyt Laitilassa ja asunut välillä Uudessakaupungissakin. Varhaiskasvatusalaa hän on opiskellut sekä Tampereen että Jyväskylän yliopistoissa. Hän on työskennellyt useamman vuoden kaupungin varhaiskasvatusyksikössä opettajana ja sai kasvatustieteiden maisterin paperit käteensä tänä keväänä.

– Töitä tehdessä minulla on ollut koko ajan vahva ajatus siitä, että varhaiskasvatus on minulle sydämen asia. Haluan tehdä alalla töitä, mutta myös opiskelu kiinnosti, joten hakeuduin vielä maisteriohjelmaan, Kiiveri muistelee.

Kiiveri on tehnyt kaupungin varhaiskasvatuksen johtajan sijaisuutta viime keväästä lähtien, kun edellinen viranhaltija irtisanoutui tehtävästään.

– Olin todella innostunut ja otettu, kun sijaisuutta tarjottiin minulle. Tartuin mahdollisuuteen ja hain myös auki tullutta virkaa. Minulla on siis jo useamman kuukauden kokemus tehtävästä, vaikka se alkaakin virallisesti vasta maanantaina, Kiiveri kertoo.