Wintterin väistötilat myöhästyvät muutamalla viikolla – osa oppilaista aloittaa syksynsä Demotilassa

0
Perjantaina Pohitullin koulun luona purettiin parakkeja kuljetuslavetilta.

Pohitullin koulun alapihalle on nostettu kahteen kerrokseen väistötilaelementtejä. Perjantaina viimeinenkin 1 700 neliömetrin Adapteo Finland Oy:n tilaelementeistä nostettiin paikoilleen ja nyt on aika aloittaa väistöelementtien julkisivutyöt sekä sisätiloissa tehtävät työt.

– Eivät nämä koulutilojen purun takia tulevat väistöelementit ole kovin iloksi silmälle, mutta ne ovat käytännöllisiä ja väistötiloiksi suunniteltuja eli soveltuvat täysin tarkoitukseensa. Koululaiset pääsevät muuttamaan väistötiloihin syyskuun ensimmäinen päivä, kaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari kertoo.

Väistötilat eivät siis valmistu elokuussa alkavaa kouluvuotta varten. Syyksi Nikkari toteaa tiukan aikataulun sekä kaupungin päätöskoneistossa että kilpailuttamisessa.

– Päätökset väistötilojen hankinnasta tulivat sekä kaupunginhallituksesta että -valtuustosta aivan loppukeväästä. Väistötilat kilpailutettiin vauhdilla ja sen jälkeen sekä urakoitsija että kaupunki venyivät hankkeen toteuttamisessa, Nikkari toteaa.

Viivästys tarkoittaa sitä, että yläkoulun oppilaat käyvät pari ensimmäistä viikkoaan syksyllä Demotilassa. Osa oppilaista menee alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Novidan tiloihin ja osa seurakuntakeskukseen.

Nyt Pohitullin pihalle valmistuviin tilaelementteihin tulee viisi opetustilaa, kaksi kotitalousluokkaa, ruokala ja jakelukeittiö. Valmistumisensa jälkeen tilaelementit ovat paikoillaan ainakin kolme vuotta, mutta kaupungilla on myös mahdollisuus kahteen optiovuoteen.

– Väistötilojen tarve riippuu siitä, missä vaiheessa sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintterin rakentaminen saadaan aloitettua. Paljon riippuu siis sivistys- ja hyvinvointikeskuksen rakennuttamiseen liittyvien valitusten mahdollisesta jatkovalitusluvasta, Nikkari toteaa.

Jos Wintteriä varten tehtävät purku- ja rakentamistyöt käynnistyvät tänä syksynä, niin uusi sivistys- ja hyvinvointikeskus valmistuisi kolmessa vuodessa.

– Tosin sen kolmen vuoden jälkeenkään meillä ei ole väistötilojen suhteen kiire, koska väistötilojen kuukausittaiset neliövuokrat ovat optiovuosissa merkittävästi edullisempia kuin kolme ensimmäistä vuotta. Arvioisin, että väistötiloja tarvitaan ainakin neljä vuotta, Nikkari lisää.

Ensimmäisenä uuden koulu- ja monitoimikeskuksen alta puretaan Pohitullin keskuskeittiö, koska sen tilalle tulee uusi uimahalli ja sen rakennustyöt kestävät muuta kiinteistöä pidempään.

– Sen jälkeen puretaan Viikaisten koulu. Pohitullin koulukiinteistö puretaan vasta, kun uusi koulukeskus on käytössä. Tämän jälkeen on edessä vielä pysäköintipaikkojen ja piha-alueiden teko, Nikkari lisää.

Kalannin koulun ja päiväkodin väistötilat valmistuvat joulukuuksi

Kalannin Männäisten koulun väistötilojen kilpailutus käynnistyi toukokuun lopulla. Tilaelementtien toimittajaksi valikoitui sama Adapteo Finland Oy, joka toimittaa myös Pohitullin ja Viikaisten koulujen väistöelementit. Elementtirakennus toimii käytöstä poistettavan alakoulurakennuksen korvaavana tilana ja mahdollisesti yläkoulun peruskorjauksen ajan kalantilaisten koulutilana.

– Kalannin väistötila on kooltaan yli 2 200 neliömetriä, koska koulujen lisäksi tiloihin muuttaa myös varhaiskasvatus. Hankintapäätös on tehty ja työt ovat suunnitteluvaiheessa. Vuokrasopimus tehdään heinäkuun aikana, kaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari kertoo.

Käyttäjät pääsevät muuttamaan Kalannin väistötiloihin joulukuun alussa. Nikkari toteaa, ettei Kalannin väistötilajärjestely ole ollut kovin yksinkertainen paketti. Ensin kaupunki teetti selvityksiä koulujen kunnoista ja hankki mahdollisten remonttien kustannusarviot.

– Kun opetus- ja kasvatuslautakunta keväällä päätti, että Kalannin yläkoulun oppilaat siirretään Wintteriin sen valmistuttua, tehtiin johtopäätös, että Kalannissa ei tulevaisuudessa kannata pitää kahta eri koulunkäyntipaikkaa. Siksi Männäisten koulua ei kannata peruskorjata. Toisaalta peruskorjaus ei ole järkevää kustannusarvion kalliin hinnankaan takia, Nikkari toteaa.

Kalannin väistötilat tulevat yläkoulun alapuolelle Hallitien varteen. Kaupungin ostamalle Kalannin grillin tontille tulee pysäköintitiloja.

– Teemme koulun tontille myös eri ikäisille soveltuvia välituntipihoja, Nikkari toteaa.

Myös Kalannin väistötiloihin on tulossa kolmen vuoden vuokrasopimus kahdella optiovuodella.

– Todennäköisesti Kalannin tapauksessa kaikki optiovuodet myös käytetään, koska tarvitsemme näitä väistötiloja myös mahdollista Kalannin yläkoulun peruskorjauksia varten, Nikkari lisää.