Yaran Ugin satamassa ravinnepäästöt hallitaan hyvillä käytännöillä

0
Yaran Uudenkaupungin tehtaiden päätuotteita ovat lannoitteet ja typpihappo. Tehtaiden yhteydessä oleva syväsatama mahdollistaa merkittävän lannoiteviennin lähi- ja kaukomarkkinoille.

Yara osallistuu John Nurmisen Säätiön Lannoitelaivaus-hankkeeseen, jonka tavoitteena on löytää käytäntöjä lannoitelastauksien ravinnepäästöjen ehkäisemiseksi satamissa.

– Yaran Uudenkaupungin satamassa on panostettu siihen, että laivojen lastauksen ja purun yhteydessä päästöt olisivat mahdollisimman pienet. Kysymys on yksinkertaisista käytännöistä, joiden avulla voidaan estää pölyäminen tai ravinteiden joutuminen veteen, toteaa Yara Uudenkaupungin toimipaikan tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää.

Yaran Uudenkaupungin satama on Itämeren alueen 13. suurin lannoitekuljetusten määrällä mitattuna. Satamassa käy 350 laivaa ja käsitellään 1,6 miljoonaa tonnia tuotteita ja raaka-aineita vuodessa. Satama on osa Yaran Uudenkaupungin tehdastoimipaikkaa ja se kuuluu toimipaikan ympäristöluvan piiriin.

– Olemme erittäin mielellämme mukana hankkeessa jakamassa omia hyviä käytäntöjä ja samalla oppimassa muilta toimijoilta, Kankaanpää lisää.

Kaiken takana on riskien ja päästölähteiden tunnistaminen ja niiden hallintakeinot. Yaralla fosfaatin purussa käytössä on suljetut junavaunut ja purku tehdään katon alla. Kalium-raaka-aineiden purun jälkeen laiturialue pestään ja hulevedet kerätään ja puhdistetaan omalla jätevesilaitoksella, jossa fosfori poistetaan ja hyödynnetään omassa tuotannossa. Puhdistettu vesi päästetään mereen analysoinnin jälkeen.

Irtolannoitteen lastaus laivaan tehdään suljetussa kuljetintunnelissa ja lopuksi lastausputkella ruumaan. Pölyäminen minimoidaan sillä, että Yaran lannoite on pinnoitettu pölyämisen estämiseksi. Lisäksi Yaran Uudenkaupungin satamassa on laivojen pesuvesien vastaanotto ja toimitus eteenpäin käsittelyyn, jäteöljyn vastaanotto sekä jätejakeiden kierrätyspisteet. Ennen laivan saapumista satamaan lähetetään ohjeistus saatavilla olevista palveluista.

Lannoiteliikenteeseen liittyvät ravinnepäästöriskit on tunnistettu vasta hiljattain koko Itämeren tasolla ja ne on nostettu esille myös Itämeren suojelukomissiossa HELCOMissa. Itämeren satamien kautta kuljetetaan yli 44 miljoonaa tonnia lannoitteita vuosittain, joten lannoitelaivauksiin liittyvä päästöriski on mittaluokaltaan merkittävä.

John Nurmisen Säätiön Lannoitelaivaus-hankkeessa etsitään käytännön ratkaisuja lannoitteiden käsittelystä aiheutuvien päästöjen vähentämiseen satamissa ja laivoilla koko Itämeren alueella.

– Lannoiteteollisuus on säätiölle tuttu aiemmasta yhteistyöstä Venäjän Laukaanjoella, jossa pystyttiin merkittävästi vähentämään Suomenlahden ravinnekuormitusta. Lannoitelaivauksen päästöriskien vähentämisessä parhaat ratkaisut löytyvät yhteistyöllä satamien, satamaoperaattoreiden, lannoiteteollisuuden ja varustamoiden kanssa. On hienoa, että meiltä löytyy Suomesta Yaran kaltaisia esimerkillisiä toimijoita ja hyviä käytäntöjä, jotka voivat toimia kannustimena myös muille Itämeren alueen toimijoille, kertoo Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja Marjukka Porvari.