Kalannin aurinkovoimalahanke on siirtynyt lupavaiheeseen

0
Kalantiin suunnitellun aurinkovoimalan sijoittuminen Kalannin keskustan itäpuolelle.

Kalannin aurinkovoimalahanketta suunnitteleva IBV Suomi Oy hakee nyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia suunnittelutarveratkaisuja, rakennuslupia ja tilapäislupia aurinkoenergian tuotantoalueen rakentamiseksi. Lupahakemuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävillä syyskuun 6. päivään saakka.

Aurinkovoimala-alueen naapureille on varattu mahdollisuus kirjallisten huomautusten tekemiseen. Kirjalliset huomautukset toimitetaan sähköpostilla joko Uudenkaupungin kaupungin kirjaamoon tai rakennusvalvontaan.

Kalannin keskustan itäpuolelle suunniteltu aurinkoenergian tuotantoalue koostuu yhteensä kuudesta osa-alueesta, joista jokaiselle haetaan samanaikaisesti, mutta erikseen suunnittelutarveratkaisua sekä rakennuslupaa samanaikaisesti. Lisäksi haetaan kahta tilapäisen rakentamisen lupaa kahdelle eri alueelle hankkeen rakentamisen aikaisia huoltotoimintoja varten. Yhteensä haetaan siis 12 eri lupaa.

Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 302,5 ha ja se jakautuu Uudenkaupungin ja Laitilan välisen maantien pohjois- ja eteläpuolelle. Alue on pääosin metsää.