Kasitielle vaaditaan lisäinvestointeja

0
Kasitien merkitys korostuui väylänä, joka omalta osaltaan tukee Lounais-Suomen vientiteollisuutta ja korkean jalostusasteen tuotantoa.

Väylävirasto julkaisi heinäkuussa luonnoksen valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022–2029. Varsinais-Suomen liitto huomauttaa, että Kasitien osalta ohjelma on hyvä alku, mutta länsirannikolta jää puuttumaan välttämättömiä liikenteen sujuvuutta parantavia hankkeita.

– Suomen viennille elintärkeä Kasitie tarvitsee lisää nelikaistatietä, ohituskaistoja ja eritasoliittymiä. Merkittäviä puutteita on Pohjois-Pohjanmaalta Varsinais-Suomeen, toteaa Janne Virtanen kasitieverkoston puheenjohtajamaakunnasta.

Pääväyläasetuksen mukaan pääväylien nopeusrajoitusten tulisi olla maanteillä vähintään 80 kilometriä tunnissa. Taajamien tasoristeysten takia Kasitiellä tavoite ei toteudu.

Pääväyläasetuksen mukainen tavoitetaso ja liikenteen turvallisuus edellyttävät valtion budjetista lisäinvestointeja Kasitielle seuraavan kahdeksan vuoden aikana. Varsinais-Suomen liitto huomauttaa, että myös kuntien kehittäminen ja kaavoitus on valtion hankkeiden etenemisestä kiinni. – Kasitien Laitilan eritasoliittymä on todellinen tulevaisuusinvestointi, mutta silti se puuttuu Väylän ohjelmasta, maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva hämmästelee.

– Laitilan keskustan kohta on Kasitien ruuhkaisimman Turku–Pori välin suurin haaste. Siellä on vaarallinen tasoliittymä, josta pitäisi päästä eroon.

Kanerva muistuttaa, että eritasoliittymä on paitsi turvallisuuden tae myös raskaan liikenteen ja autotehtaan yhteyden sujuvuuden edellytys.

– Elinkeinoelämälle tarvitaan näkymä investoinnin liikkeelle lähdöstä, hankkeen on ilman muuta oltava mukana, Kanerva sanoo.

Eduskunnan kesällä hyväksymän 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman strategisissa linjauksissa korostuvat elinkeinoelämän ja kansainväliseen saavutettavuuteen liittyvät tarpeet. Samalla suunnitelman on tarkoitus vastata työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin. Investointiohjelma toimeenpanee Liikenne 12-suunnitelmaa ja sitä hyödynnetään valtion talousarvioesityksen valmistelussa.

Valtatien 8:n varrella Turusta Ouluun asuu lähes miljoona asukasta ja sijaitsee yli 400 000 ihmisen työpaikka. Työmatkaliikenteen lisäksi Kasitiellä kulkee paljon raskasta liikennettä. Raideyhteyden puuttuminen korostaa Kasitien merkitystä tavaraliikenteen väylänä.