Kaupunginhallitus nimesi edustajia

0

Uusi kaupunginhallitus kokoontui ensimmäistä kertaa maanantaina. Kokouksessa tehtiin lähinnä henkilövalintoja.

Uudenkaupungin Veden johtokuntaan valittiin Jussi Koski (sd.), Mauri Haapasalo (Pro Uki), Heidi Jaakkola (kesk.), Elina Risunen (kok.) ja Petri Marttila (ps.). Johtokunnan puheenjohtajaksi nimettiin Jussi Koski ja varapuheenjohtajaksi Heidi Jaakkola.

Vakka-Suomen Veden johtokuntaan kaupunginhallitus nimesi Matti Arvosen (kok.), Matti Karhun (sd.) ja Vuokko Virtasen (kesk.).

Kaupunginhallitus valitsi myös edustajansa lautakuntiin ja johtokuntiin toimikaudeksi 1.8.2021–31.5.2023. Tekniseen lautakuntaan edustajaksi valittiin Janne Sjölund (kesk.), ympäristö- ja lupalautakuntaan Kari Koski (sd.), opetus- ja kasvatuslautakuntaan Seppo Nikula (kok.), hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakuntaan Merja Koski (sd.), sosiaalilautakuntaan Heli-Päivikki Laurén (sd.) ja Uudenkaupungin Veden johtokuntaan Sami Virtanen (ps.).

Yhteistoimintasopimuksen mukaiseen yhteistyötoimikuntaan valittiin edustajiksi Merja Koski (sd.) ja Laura Kontu (kok.). Pääomasijoitusrahaston sijoitustoimikuntaan valittiin jäseniksi Raimo Löfstedt (kok.), Mauri Kontu (kesk.), Kari Koski (sd.) ja Janne Sjölund (kesk.).

Vakka-Suomen Media Osuuskunnan hallitukseen valittiin Uudenkaupungin edustajiksi Olli Laivo (kesk.) ja Kaarina Vikman (sd.).

Uudenkaupungin Satama Oy:n hallituksen kokoonpanosta ei vielä päätetty, vaan keskustelun kuluessa Heli-Päivikki Laurén esitti asian siirtoa seuraavaan kokoukseen ja kaupunginhallitus päätti siirrosta yksimielisesti.

Ukipolis Oy:n hallitukseen valittiin Uudenkaupungin edustajiksi Java Valkonen (ps.), Laura Kontu (kok.), Lea Myllymäki (sd.), Timo Reivonen ja kaupunginjohtaja Atso Vainio .

Kaupunginhallitus päätti Sami Virtasen (ps.) ehdotuksesta, että kaupunginhallituksen edustaja tai edustajat rekrytointiin valitaan aina täyttölupapyynnön käsittelyn yhteydessä. Samassa kokouksessa annettiin lupa henkilöstöjohtajan viran täyttöön. Kaupunginhallituksen edustajiksi rekrytointihaastatteluihin valittiin Laura Kontu (kok.) ja Merja Koski (sd.).

Valtuutettu Johanna Hurmeen (ps.) aloite kaupungin työntekijöiden jaksamisesta annettiin valmisteltavaksi henkilöstöpalveluille. Java Valkosen (ps.) aloite kotoutuslautakunnan perustamisesta annettiin sosiaalipalveluiden valmisteltavaksi. Jani Vaitiniemen (ps.) aloite liikuntalautakunnan perustamisesta annettiin hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden valmisteltavaksi.