Metsästäjien työ on arvokasta

0

Tulevalle metsästyskaudelle on myönnetty ennätyksellisen paljon valkohäntäpeuran pyyntilupia. Varsinais-Suomeen lupia myönnettiin reilut 24 200. Se on lähes 6 000 enemmän kuin vuosi sitten. Tavoitteena on näin vähentää peurakolareja sekä satovahinkoja.

Uusiin ennätyskaatolukemiin pääseminen ei ole metsästysseuroille aivan helppoa. Riistakeskus on kehottanut metsästysseuroja kohdentamaan niiden saamaa pyyntilupien lisäystä. Metsästysliitto on hakenut myös poikkeusluvan keinovalon sekä yöammuntaa varten tarkoitettujen tähtäinlaitteiden käyttöön. Siten pyritään varmistamaan, että ennätyksellisen suuri kaatomäärä myös onnistuu. Lisäkeinot ovat tarpeen etenkin jos tuleva talvi on vähäluminen.

Vakka-Suomessa asuvat ymmärtävät hyvin metsästyksen merkityksen, mutta kaikille kaupunkiseuduilla asuville se ei ole niin itsestäänselvää. Maatalousinsinööri Henriikka Korvenranta onkin selvittänyt lopputyössään, mitä tapahtuisi, jos metsästys loppuisi kokonaan.

Jos riistaeläinkantoja ei säädeltäisi, yhteiskunta, luonto ja maa- ja metsätalous ajautuisivat Korvenrannan mukaan jo kolmen ensimmäisen vuoden aikana täydelliseen kaaokseen. Aluksi hirvieläinkanta kasvaisi räjähdysmäisesti. Ne ehtisivät syödä laitumet tyhjiksi ennen petokannan vahvistumista. Metsä- ja maatalous kärsisivät, liikenteestä puhumattakaan.

Kun sitten suurpetojen kanta vahvistuisi, myös ihmisten ja petojen kohtaaminen lisääntyisi. Tästä taas saattaisi syntyä konflikteja. Lopulta luonto saavuttaisi jonkinlaisen tasapainon, mutta viihtyisikö ihminen siinä tasapainossa? Miten ihmiset sietäisivät sen, kun hirvet, peuraat, jänikset, sudet ja ilvekset liikkuisivat pihoilla?

Jos hirviä ei metsästettäisi, hirvikannan kasvu näkyisi nopeasti tieliikenteessä. Tällä hetkellä hirvikannan sääteleminen takaa sen, etteivät hirvikolarien määrät ole kääntyneet nousuun. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 sattui 1 527 hirvionnettomuutta, joka on vuotta 2019 vähemmän. Sen sijaan peurakolarien määrä on lisääntynyt, siksi valkohäntäpeurojen kaatomäärää nyt nostetaan.

Valkohäntäpeuran metsästysaika alkaa syyskuun alusta ja kestää helmikuun puoleenväliin. Toivottavasti se näkyy myös lähikauppojen lihatiskeillä, sillä peuranliha on ekologinen vaihtoehto tuotetulle lihalle.

Teija Uitto