Munaistenmetsään vaarallisten jätteiden kaatopaikka – L&T laajentaa toimintaansa

0
Jari Saarisen taustalla rakennetaan uutta, tavanomaisen jätteeen käsittelyaluetta. Taempana on vanha penkka, johon jätteet on kapseloitu.

Uusikaupunki

Lassila & Tikanoja (L&T) on laajentamassa toimintaansa Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskuksessa. Yhtiö hakee ympäristölupamuutosta uudelle vaarallisten jätteiden käsittely- ja loppusijoitusalueelle, joka palvelisi erityisesti alueen teollisuusyrityksiä.

Liiketoimintapäällikkö Jari Saarinen kertoo, että Uudenkaupungin alueen teollisuuden vaarallisia jätteitä on jouduttu kuljettamaan Kotkaan asti.

– Uuden alueen myötä Nämä jätteet voitaisiin kuljettaa tänne Uuteenkaupunkiin.

Uusi vaarallisen jätteen käsittely- ja loppusijoitusalue sijoittuisi Uudenkaupungin vanhan kaatopaikan pohjoispuolelle ja olisi kooltaan 4,2 hehtaaria. Alueelle on tarkoitus rakentaa käsittely- ja loppusijoitusalueita sekä tasausallas. Lassila & Tikanojalle investointi on mittava, sillä vaarallisten jätteiden käsittely vaatii alueelle eriste- jasuojarakenteita, joiden rakentaminen on kallista ja vaativaa.

Lisäksi ympäristöluvan muutoshakemukseen sisältyy poikkeuslupahakemus sijoittaa biohajoavaa ja muuta orgaanista ainesta sisältävää jätettä nykyiselle tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueelle.

Saarinen kertoo, että rakentaminen etenisi koko ajan Ely-keskuksen valvonnassa ja vaatimusten mukaan. Ympäristölle uusi alue ei aiheuttaisi esimerkiksi hajuhaittaa ja myös jätevedet käsiteltäisiin alueen omissa altaissa ennen kuin ne toimitettaisiin jätevedenpuhdistamolle. Suurin haitta alueen rakentamisesta olisi alkuvaiheessa, kun alueelta louhittaisiin kalliota. Sen jälkeen uusi alue näkyisi ympäristölle lähinnä autoliikenteen lisääntymisenä.

– Onneksi liikenne tulee meille monesta suunnasta, eikä näitä kuljetuksia sentään kovin paljon ole.

Uudenkaupungin kaatopaikan toiminta siirtyi kaupungilta Lassila & Tikanojalle lokakuussa 2012. Kaupungin aikana kaikki jätteet menivät vielä läjityksenä penkkaan. L&T on sen jälkeen kehittänyt jätteiden käsittelyä ja kierrätystä sekä laajentanut toimintaa alueella. Myös teollisuuden vaarallisten jätteiden alue on ollut alusta alkaen suunnitelmissa. Kaatopaikalla on jo nyt vaarallisten jätteiden pienpiste, mutta se on tarkoitettu kotitalousjätteille, kuten maaleille, paristoille ja loisteputkille.

Lassila & Tikanoja jätti uutta aluetta koskevan ympäristölupahakemuksensa viime vuoden lopulla. Lupaprosessi on nyt kuulutusvaiheessa. Rakentaminen olisi ajankohtaista aikaisintaan ensi kesänä.

Jätelaki jakaa jätteet kolmeen kategoriaan: pysyvään jätteeseen, tavanomaiseen jätteeseen sekä vaarallisiin jätteisiin. Vaarallisten jätteiden käsittely on tarkkaan säädeltyä ja valvottua toimintaa.

Uudenkaupungin vaarallisten jätteiden alueelle voisi kuljettaa myös vaarallisen jätteen tasoisesti pilaantunutta maa-ainesta.

Uusikaupunki liittyy Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) osakkaaksi ensi vuoden alusta. Saarinen sanoo, ettei kaupungin ratkaisu vaikuta tähän hankkeeseen.

– Me pysymme Uudessakaupungissa ja laajennamme täällä toimintaamme, Saarinen toteaa.