School Day Wellbeing -sovelluksessa voi kertoa, miltä tuntuu juuri nyt

0
Eila Saariselle School Day Wellbeing -sovelluksen käytöstä on tullut rutiini.

Uusikaupunki

Kirsi Lätti

Uudenkaupungin kouluissa otetaan syyskuun alussa käyttöön School Day Wellbeing -sovellus, jonka avulla pyritään seuraamaan oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointia reaaliajassa. Siinä missä kouluterveyskysely antaa tietoa vain joka toinen vuosi, käytetään School Day Wellbeing -sovellusta jatkossa kerran viikossa. Sovellus otetaan käyttöön lukiolaisilla ja peruskoulun oppilailla kolmannesta luokasta ylöspäin. Henkilökunnalle suunnattu kaupungin hyvinvointikysely puolestaan täytetään vain kolmen vuoden välein, joten sovellus auttaa myös henkilökunnan hyvinvoinnin seuraamisessa.

– Sovelluksen käyttöönotto myös edistää tiedolla johtamista. Pystymme sovelluksesta saatavan tiedon varassa tarvittaessa muuttamaan toimintatapoja tai kohdentamaan resursseja paremmin, opetustoimenjohtaja Arja Kitola kertoo.

School Day Wellbeing otettiin ennen joulua testikäyttöön Hakametsän ja Kalannin kouluissa sekä Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa. Sovelluksesta on saatu hyviä kokemuksia, mutta myös kehittämistarpeita on tullut esiin.

– Luokkatietoja ei ole vielä päivitetty viime lukuvuodesta. Eli nykyiset seiskat näkyvät järjestelmässä edelleen kuudesluokkalaisina, Uudenkaupungin yhtenäiskoulun apulaisrehtori Virve Pihlava-Lahtinen kertoo.

Käytännössä älypuhelimeen ladattavan sovelluksen tai tietokoneella avattavan nettisivuston kautta vastataan erilaisiin hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin ja väittämiin. Kysymykset ja väittämät on jaoteltu erilaisiin osa-alueisiin, kuten oppiminen ja tunne- ja vuorovaikutustaidot.

– Oppilas saa vastauksiinsa perustuvia palautekortteja sovelluksesta, Pihlava-Lahtinen sanoo.

Opettaja seuraa luokkansa vastauksia ja niissä tapahtuvia muutoksia nettiselainpohjaisella järjestelmällä. Yksittäisen oppilaan vastauksia siitä ei kuitenkaan näe. Pihlava-Lahtisen mukaan sovellus on yksi tapa kasvattaa oppilaiden osallisuutta.

– Tällä voi tavallaan nimettömästi kertoa tuntojaan, esimerkiksi meneekö opettajan kanssa huonosti, hän kuvailee.

Rehtori ja opiskelijahuoltohenkilökunta voivat tarkastella useamman luokan tai koko koulun vastauksia. Jos tietyn luokan tulokset poikkeavat suuresti muista, voi rehtori keskustella tämän opettajan kanssa tai opiskelijahuollon edustaja vierailla luokassa. Sovelluksesta saa tarvittaessa myös valmiita tuntisuunnitelmia, joiden avulla opettaja voi käsitellä luokan kanssa näiden vastauksissa esiin nousseita huolenaiheita.

– Opiskeluhuoltohenkilökunta pitää tällaista reaaliaikaista seuraamista erittäin tärkeänä varsinkin nyt korona-ajan jälkeen, Arja Kitola sanoo.

Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa sovellus oli viime lukuvuonna käytössä kuudes- ja seitsemäsluokkalaisilla, koska siirtymä alakoulusta yläkouluun on monelle jännittävä. Pihlava-Lahtinen toivoo, että oppilaiden tulee vastattua sovelluksen kysymyksiin.

– Vastaaminen ei kestä kauaa. Aamun ensimmäisten koulutuntien alussa voitaisiin ottaa aikaa sovelluksen käyttöön, hän kertoo.

Seitsemäsluokkalaiselle Eila Saariselle sovelluksen käytöstä on tullut rutiini. Hän on vastannut sovelluksen kysymyksiin aina aamuisin ennen kouluun lähtöä.

– Se on helppoa, kysymykset ovat aina suunnilleen samat, samoin vastaukseni. Vastaan päivittäin noin 20 kohtaan, Saarinen kertoo.

Saarinen kertoo, että ainakin kaikki hänen omassa kaveriporukassaan käyttävät sovellusta. Hänen mielestään olisi mukavaa käyttää sovellusta jatkossakin.

– On aika kivaa, että sovellukseen voi vastata miltä tuntuu juuri nyt, Saarinen sanoo.

Alkava lukuvuosi on Uudessakaupungissa hyvinvoinnin teemavuosi. Kouluilta edellytetään koronan jälkeisen ajan hyvinvoinnin ja oppimisen vajeiden paikkaamista. Sovellus on yksi konkreettisista teoista, joilla siihen pyritään. School Day Wellbeing -sovelluksen käyttöönotosta tiedotetaan oppilaiden huoltajille tarkemmin.