Uki varautuu ikääntyneiden palvelutarpeen kasvuun

0
Organisaatiouudistuksen rinnalla valmistellaan myös sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymistä hyvinvointialueille. Ikäihmisten palvelut ovat mukana muutoksissa.

Uusikaupunki

Yli 63-vuotiaitten osuus Uudenkaupungin väestöstä kasvaa tulevina vuosina kiihtyvällä vauhdilla, mikä tarkoittaa myös palveluja tarvitsevien asukkaiden määrän kasvua.

Sosiaalitoimessa on päädytty siihen, että tilanteeseen pitää reagoida organisoimalla palveluja uudelleen. Kotihoidon organisaatiota uudistettiin vuoden 2020 alusta, nyt luonnosteltu uudistus ulottuisi myös muihin palveluihin ja toimintoihin.

Ikäihmisten palvelujohtaja Kirsi Routi-Pitkänen esitteli luonnosteltua organisaatiomallia sosiaalilautakunnalle torstaina. Ikäihmisten palvelut koostuvat uudessa mallissa kolmesta osa-alueesta, jotka ovat arviointi ja kuntoutus, kotihoito ja palvelut sekä palveluasuminen.

Luonnos on esitelty esimiesryhmässä kesäkuussa. Myös organisaatiouudistukseen liittyvät yt-neuvottelut on käyty elokuussa.

Uutta organisaatiomallia on tarkoitus pilotoida syyskuun 20. päivästä vuoden 2021 loppuun.

Sosiaalilautakunta merkitsi asian tiedokseen.