Uudelta valtuustolta odotetaan reilua meininkiä

0

Uusikaupunki

Uusi valtuusto valittiin kesäkuussa. Kysyimme heti vaalien jälkeen kymmeneltä vaaleissa mukana olleelta ehdokkaalta, mitä he tulevalta valtuustokaudelta odottavat. Sähköpostikyselyyn vastasi keskellä kesää kolme.

Vastaajista Heli-Päivikki Lauren (sd.) pääsi valtuustoon. Lisäksi hänet valittiin kaupunginhallitukseen. Yrjö Rosendal-Gadolin (vas.) ei tullut valituksi, Jussi Koski (sit.) pääsi äänimäärällään varavaltuutetuksi.

Heli-Päivikki Laurén:

– Odotan tulevalta valtuustokaudelta, että Uusikaupunki on aktiivisesti luomassa meidän alueen sotea. Tähän on otettava ehdottomasti seutukunnat mukaan. Pyrittävä omilla päätöksillä/toiminnoilla estämään ettei kaikki toiminta valu Turkuun. Uudessakaupunkissa on nyt jo hyvällä malilla sote-asiat. Samoin yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa. Tätä tulee edelleen vahvistaa.

– Kaupungin taloudenhoito on ohjattava urille, etteivät tulevat sukupolvet joudu maksumiehiksi, esimerkiksi järkeistämällä investointeja ja rakennushankkeita. Kaikki pitää lähteä tarvepohjalta. On otettava huomioon myös kaupunkimme väestöpohja. Kaupunkimme asukkaista tällä hetkellä yli 30 prosenttia on yli 65-vuotiaita.

– Valtuuston tulee myös tehdä sellaisia päätöksiä, jotka tukevat jo nyt täällä asuvia kuntalaisia. Eli pidetään huolta jo täällä asuvista kuntalaisista. Haihahteluun ei ole varaa.

Yrjö Rosendal-Gadolin:

– Politiikka ei ole mitään mystiikkaa eikä iso paha peikko. Se on yhteisten asioiden hoitamista.

– Kehityskulkuna on pelottavaa, että äänestämättä jättäminen usein periytyy. Äänestämättä jättävillä on usein vanhemmat, jotka eivät äänestäneet. Tämä on eriarvoistumista lisäävä kehityssuunta ja toivomukseni on, että se saataisiin kääntymään paremmaksi.

– Rohkenen unelmoida, että kaupungissamme ei päädytä jatkuvien leikkausten tielle, vaan peruspalveluja ollaan valmiit puolustamaan. Toivon myös sellaista keskustelun ilmapiiriä, jossa ollaan reilusti eri mieltä, mutta kunnioitetaan aina toisen osapuolen mainetta ja ihmisarvoa sekä käytetään koko kaupungin parhaaksi myös niitä yhteistyön mahdollisuuksia, jotka ovat tarjolla.

Jussi Koski:

– Sihy on saatava maaliin sille annetun kustannusrajan puitteissa. En ole ihan varma, ymmärsivätkö ”nukkuneet” äänestäjät, että he saattoivat ratkaista myös sihyn kohtalon ratkaisevasti. Valtuustoon valittiin monta sihy-kriittistä ehdokasta, jotka ovat valmiita lyömään kapuloita Wintterin rattaisiin.

– Kaupungin on keksittävä keinot, mitä se aikoo tehdä huonokuntoisille kiinteistöille. Puretaanko, vai rakennetaanko uutta? Ns. vihreän talon remontointi oli älytön päätös ja A-sairaalan remonttiin saadaan vielä hukutettua kymmeniä, ellei satojatuhansia euroja. Oliko terveyskeskus todella niin huonossa kunnossa, mitä on annettu ymmärtää?