Vammaispalveluista voisi säästää miljoona euroa

0

Uudenkaupungin sote-palveluiden kustannuksia selvitettiin viime vuonna ja selvityksessä havaittiin, että vammaispalveluiden asiakaskohtaiset kustannukset ovat Uudessakaupungissa 13 prosenttia korkeammat kuin muilla kaupungeilla keskimäärin. Kun Uudessakaupungissa nettokäyttökustannukset olivat 8 022 euroa per edunsaaja, esimerkiksi Hämeenlinnassa vastaava kustannus oli 5 646 euroa ja Raisiossa vain 4 132 euroa.

Nordic Healtcare Group (NHG) on tehnyt selvityksen Uudenkaupungin kaupungin tilauksesta vammaispalvelujen kustannusten hallinnan kehittämisestä. NHG:n edustajat Fredrik Herse ja Heini Rauhamaa esittelivät selvityksen loppuraporttia sosiaalilautakunnalle. Selvityksessä esiteltiin myös kahdeksan verrokkikunnan hyviä käytäntöjä.

Raportissa esitetään myös vuosille 2021– 2023 toimenpiteitä, joilla kustannuksia saadaan alemmalle tasolle. Uudenkaupungin vammaispalvelujen säästöpotentiaaliksi arvioidaan miljoona euroa, kun vertailukohtana on 15 000–20 000 asukkaan väestöpohjan kuntien vammaispalvelujen kustannukset. Kehitystoimenpiteet liittyisivät yhteistyömallien rakentamiseen sekä oman tuotannon tuotteistamiseen ja hinnoitteluun.

Lautakunta merkitsi asian tiedokseen ja välittää raportin edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.