EU:n idea ja todellisuus

0

Hiljattain eräässä radio-ohjelmassa keskusteltiin EU:n ideasta. EU esitettiin rauhan takaajana Euroopassa, talousmahtina ja ihmisarvoa kunnioittavana demokraattisena järjestelmänä. Nämä asiat vaativat vähän kommenttia.

Väite EU:sta rauhan takaajana on vähän harhaanjohtava. Sota Euroopassa esimerkiksi Saksan ja Ranskan välillä ei ole mahdollinen, koska Ranskalla on ydinase.

EU on ollut osallisena Jugoslavian hajotussodassa, josta on jäänyt katkerat traumat alueelle. EU oli myös mukana Gaddafin kaatamisessa, josta oli seurauksena pakolaisongelma. EU on nykynäkymillä myös sotilaallisesti kyvytön. Siitä kertovat esimerkiksi Ukrainan tapahtumat.

Ja EU on ollut jatkuvasti talousongelmissa, mistä on ollut seurauksena nyt viimeksi EU:n elvytyspaketti, joka tehtiin koronan varjolla. Tähän Suomikin joutuu maksamaan miljardeja euroja. (Miljardi on tuhat miljoonaa.)

Talousmahtiunionista on tullut velkaunioni.

Suomessa sanotaan olevan kansanvalta, mutta se on EU-jäsenenä muunnettua totuutta, koska eduskunta joutuu alistumaan päätöksenteossa EU:n määräyksiin.

Näissä EU:n yhtälöissä joustaa vain tavallinen kansa ja vielä sen heikoin osa.

Tämä on yhteinen ongelma koko EU:ssa. Tästä on seurauksena, että kriittisesti EU:hun suhtautuvat puolueet nostavat kannatustaan kaikkialla Euroopassa.

EU-järjestelmä muistuttaa entistä Neuvostoliittoa keskitetyn vallan takia.

Keskustelu asiasta tulee jatkumaan.

Kauno Pietilä

Kalanti