Hyvinvointialueen rekrytoinnit jo alkaneet – Anne Takala edustaa Vakka-Suomea hyvinvointi-alueen valmistelutoimielimessä

0
Paljon on tehtävää, eikä vatella ole vielä yhtään palkattua työntekijää, Anne Takala kuvailee uuden toimielimen käynnistymisvaihetta.

Varsinais-Suomen uutta hyvinvointialuetta valmisteleva väliaikaishallinto on aloittanut toimintansa. Väliaikaisessa valmistelutoimielimessä (vate) on 13 jäsentä ja Vakka-Suomea vatessa edustaa Uudenkaupungin talousjohtaja Anne Takala.

Takala myöntää, että hyvinvointialueiden valmistelussa on edessä aikamoinen urakka ja aikaa on vähän. Hyvinvointialueet vastaavat sotesta ja pelastustoimesta 1.1.2023 lähtien.

– Väliaikaisen toimielimen yhtenä tehtävänä on valmistella esimerkiksi hallintosääntö, joka tulee uuden aluevaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi meidän pitää saada liikkeelle viiden hankealueen toteutusprojektit ja rekrytoida ihmisiä valmisteluun, hän luettelee.

Valmistelutoimielimen pitää siis muutamassa kuukaudessa luoda perusta tulevan hyvinvointialueen toiminnalle. Vate tekee hallintoratkaisuja ja valmistelua eikä se päätä esimerkiksi palvelurakenteesta. Siitä päättävät sitten aikanaan hyvinvointialueen poliittiset päättäjät.

Hyvinvointialueen valmisteluun on perustettu myös poliittinen seurantaryhmä, johon Uudestakaupungista nimettiin Janne Sjölund (sd.) ja Laitilasta Pekka Kuusisto (kesk.). Seurantaryhmän puheenjohtajaksi on nimetty Turun pormestari Minna Arve ja varapuheenjohtajiksi Ari Korhonen sekä Mikael Miikkola . Myös heillä on läsnäolo-oikeus vaten kokouksissa.

Vatella on ollut tähän mennessä kaksi kokousta ja kolmas on jo tällä viikolla. Kokouksia järjestetään keskimäärin kahden viikon välein.

Hyvinvointialueen valmistelutyö on käynnistynyt nopealla aikataululla, sillä ensimmäiset rekrytoinnit ovat jo vireillä. Vaten pitää rekrytoida viiden hankejohtajan lisäksi 30 projektipäällikköä 50-prosenttiseen työsuhteeseen. Osaprojekteja on valmisteltavana yhteensä 127 ja työpaketteja 559 – mittava määrä siis.

– Rekrytoinnin hakuaika päättyy 1.10. Toivottavasti jo lokakuun alkupuolella saadaan rekrytoinnit tehtyä, Takala toteaa.

Projektipäälliköt palkataan osa-aika-aikaisesti, jotta myös lähtökunnissa ja -kuntayhtymissä riittäisi tekijöitä. Valmistelutoimielin voi palkata henkilöitä vain määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2023 asti. Projektipäälliköt palkataan vuoden 2023 alkuun saakka.

Takala tiedottaa vatessa käsiteltävistä asioista kaikille Vakka-Suomen kunnille.

– Kokouksia ennen käymme Vakka-Suomen kunnanjohtajien ja sote-johtajien kanssa läpi vatessa esille tulevat asiat Teams-palaverissa.

Lisäksi valmistelusta tiedotetaan kaupungin henkilöstölle intran kautta sekä työpaikkakokouksissa ja kuntalaisille kaupungin verkkosivuilla.

Takalan lisäksi vateen on nimetty Vakka-Suomen edustajana varajäseneksi Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio. Näin on sovittu pari kuukautta sitten kunnanjohtajien neuvotteluissa.

Sote-uudistus ja hyvinvointialueitten rakentaminen on valtavankokoinen paketti. Ruotsissa siirrettiin perusterveydenhuolto maakunnille ja sosiaalipalvelut jäivät kuntien vastuulle. Sekin oli suuri uudistus, mutta Suomen uudistus on tätä vielä merkittävästi mittavampi.

–  Kansanterveyslaki on ollut aikanaan iso uudistus, mutta tämä on sitä vielä moninkertaisesti suurempi uudistus, Takala kuvailee mittakaavaa.

Varsinais-Suomi on valmistelussa takamatkalla, sillä muissa maakunnissa on lähdetty liikkeelle jo aiemmin, eikä kaikissa maakunnissa muutokset ole yhtä suuria.

– Turun pormestari Minna Arve kiteytti hyvin, että ensisijainen tavoite alkuvaiheessa on, että ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon ja työntekijät eivät jää ilman palkkoja, vasta sitten on palveluiden yhtenäistämisen aika.

Silti vatella on paljon tehtävää ja valmistelutoimielimen budjetti tiukka.

– Vaten talousarvio tälle vuodelle on 1,4 miljoonaa euroa, raha tulee valtiolta ja ensi vuodelle valmisteluun on neljä miljoonaa euroa, Anne Takala kertoo.

Valtio on onneksi tämän lisäksi varannut rahaa hyvinvointialueiden tietojenkäsittelyn, tieto- ja viestintätekniikan eli ICT:n muutosten käynnistysvaiheen kustannuksiin.

Soten aikataulu

Väliaikainen valmistelutoimielin (vate) toimii väliaikaishallintona 28.2.2022 asti.

Vaten tehtävät: selvittää hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö ja valmistella henkilöstön siirto, irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittäminen, hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten selvittäminen, tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittäminen, hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestäminen, vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta päättäminen ja ensimmäisten aluevaalien järjestäminen.

Aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.3.2022.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023 alkaen.

 

Sjölund: Tärkein tehtävä on luoda organisaatio

Poliittinen seurantaryhmä ei ole vielä kokoontunut kertaakaan. Ryhmään nimetyn Janne Sjölundin mukaan seurantaryhmän roolina on vaten valmistelijoiden tukeminen, jotta valmistelu saadaan alkuun sekä antaa valmisteluaikana näkemystä, mihin suuntaan ratkaisuja pitäisi painottaa.

– Väliaikaisen valmisteluelimen ja seurantaryhmän työskentelyaika on vain reilut viisi kuukautta, jona aikana yksityiskohtaista valmistelua ei ehditä tehdä, mutta voimme tuoda alueellisia ja poliittisia näkökulmia valmistelun linjoihin.

– Valmistelun tärkein tehtävä on luoda organisaatio, joka pystyy turvaamaan sosiaali- ja terveydenhoidon lähipalvelut ja yhdistämään ne erikoistason palveluihin hoitoketjujen joustavana jatkumona. Keskeistä on, että palveluiden saatavuus paranee ja hoito on oikea-aikaista.