Kalannin yläkoulun sisäilmaongelmien tutkimus- ja suunnittelupalvelu tehdään suorahankintana

0
Kalannin yläkoulua peruskorjataan sisäilmaongelmien takia.

Kalannin ylä- ja alakouluissa on todettu sisäilmaongelmia. Kalannin alakoulu on laitettu käyttökieltoon, mutta yläkoulussa tehdään peruskorjaus sisäilmaongelmien selättämiseksi. Kaupunkisuunnittelun mukaan tutkimus- ja suunnittelupalvelut ongelmien laajuuden ja korjaustoimien selvittämiseksi tulisi aloittaa kiireellisesti.

Kaupunkisuunnittelu pyysi Inspector Sec Oy:ltä aikataulua ja alustavaa tarjousta koulurakennuksen tutkimus- ja suunnittelupalvelun toteuttamiselle. Yläkoulun rakennus on yritykselle tuttu jo aiemmista suunnittelutehtävistä. Yritys esitti tarjouksen kokonaishinnaksi ilman arvonlisäveroa 79 000 euroa.

Kaupunkisuunnittelu esitti viime viikolla kokoontuneelle kaupungin tekniselle lautakunnalle, että hankinta tehtäisiin suorahankintana ilman kilpailutusta. Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Kaupungin näkemyksen mukaan tutkimus- ja suunnittelupalveluita koskeva hankinta on hankintalain mukainen välttämätön ja kiireellinen rakennuksessa todettujen sisäilmaongelmien perusteella. Perusteluiden mukaan koulurakennuksen sisäilmaongelmien ratkaisuvaihtoehtojen suunnitteleminen tulisi aloittaa heti, jotta rakennuksen peruskorjaaminen voitaisiin toteuttaa nopeasti ja suunnitellussa aikataulussa. Kaupunkisuunnittelun mukaan julkinen ja hankintalain mukainen tarjouskilpailu viivästyttäisi suunnittelutyön aloittamista 1,5–2 kuukautta.

Jos Kalannin yläkoulun vaatima tutkimus- ja suunnittelupalvelu hankittaisiin suorahankintana Inspector Sec Oy:ltä, olisi hankintasopimus mahdollista solmia suorahankintailmoituksen lainvoimaiseksi tulemisen jälkeen eli aikaisintaan 14 päivän kuluessa suorahankintailmoituksen julkaisemisesta, mikäli kukaan ei valita suorahankintailmoituksesta.

Tekninen lautakunta otti Kalannin kouluasian lisäasiana käsittelyynsä. Käydyn keskustelun aikana Eero Hento (kok.) esitti, että asian käsittely siirrettäisiin seuraavaan kokoukseen. Hänen esitystään kannattivat varajäsen Petri Marttila (ps.) ja Janne Maikola (sd.). Kannatetun siirtoehdotuksen myötä oli aika äänestää. Asian käsittelyn jatkamisen kannalla olleet äänestivät jaa ja Henton siirtoesityksen kannalla olleet äänestivät ei.

Äänin 4–3 ja 1 tyhjä asian käsittelyä jatkettiin. Asian käsittelyn jatkamisen kannalla olivat Yrjö Romppainen (sd.), Jyrki Maikola (kesk.), Lea Myllymäki (sd.) ja Reko Wallenius (kok.). Siirtoesityksen kannalla olivat Hento, Marttila ja Maikola. Lautakunnan puheenjohtaja Juha Aaltonen (ps.) äänesti tyhjää.

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä Inspector Secin valinnan Kalannin yläkoulun sisäilmaongelmien tutkimus- ja suunnittelupalveluiden tekijäksi. Hankintasopimus solmitaan yrityksen kanssa, mikäli se saa lainvoiman.