Kaupunki korostaa lausunnossaan tieverkon, junaradan ja sataman tärkeyttä

0
Uudestakaupungista meriteitse lähtevä ja saapuva tavaraliikenne on jo volyymiltaan suurempaa kuin Turun satamassa.

Uusikaupunki on antanut lausuntonsa valtion väyläverkon investointiohjelman luonnokseen. Kaupunki korostaa lausunnossaan sekä Laitilan kasitien eritasoliittymän että Turku–Uusikaupunki-radan henkilöjunaliikenteen tärkeyttä.

– Investointiohjelma ei huomioi riittävästi valtatie 8:n maantieteellisesti laajaa merkitystä tavara- ja henkilöliikenteen tärkeänä väylänä. Varsinkin kantatie 43:n ja kasitien risteysalueen muutosinvestoinnin poisjättäminen ei ole valmisteluperiaatteiden tavoitteiden mukaista, kaupungin lausunnossa todetaan.

Kaupunki huomauttaa lausunnossaan myös, että Uusikaupunki–Laitila-väliltä puuttuvan kevyen liikenteen väylän kuuden kilometrin osuuden investointia tulisi aikaistaa.

Kaupunki toteaa, että vaikka valtatie 8 on saanut investointirahoitusta, nyt olisi tärkeää saada kaikki tarvittavat investoinnit toteutettua niin, että vaaralliset risteysalueet, matalilla nopeusrajoituksilla rajoitetut tieosuudet sekä raskaan liikenteen ja teollisuuden väliset yhteydet saadaan toimimaan.

– Kokonaisuuden kannalta tärkein yksittäinen kohde on Laitilan eritasoliittymän toteuttaminen, kaupunki summaa vastauksessaan.

Kantatie 43:lla ajaa vuorokaudessa noin 9 000 autoa ja Uuteenkaupunkiin suuntautuva raskas liikenne kulkee kantatie 43:n ja valtatie 8 risteyksen kautta.

Investointiohjelmaluonnoksessa on Turku–Uusikaupunki-radan peruskorjaukselle varattu 35 miljoonaa euroa. Luonnoksessa esitetään, että rahoituksella pääasiassa korjataan radan elinkaarensa päässä olevaa päällysrakennetta sekä yksittäisiä rakenteita, kuten rumpuja, siltoja ja kuivatuksia.

– Kaupunki haluaa korostaa seudullisen raideliikenteen merkitystä ja laajempien työssäkäyntialueiden rakentumista samalla, kun se lisää ympäristöystävällistä liikkumista ja kehittää merkittävällä tavalla seutukaupunkien ympärille rakentuvia elinkeinokeskittymiä.

Uusikaupunki esittää lausunnossaan, että Turku–Uusikaupunki-junaradan tasoristeyksiin toteutettaisiin sellaiset tekniset ratkaisut, että junan nopeus kyettäisiin nostamaan sataan kilometriin tunnissa.

– Keskeinen syy matalalle nopeudelle ovat radan 111 tasoristeystä, joista suurin osa on vailla huomiolaitteita. Uudenkaupungin radan parantamisella useampi kaupunki ja kunta saataisiin seudullisen raideliikenteen piiriin edullisesti.

Kaupunki huomauttaa myös, että Uudenkaupungin sataman liikennevirta on autotehtaan tuotannon myötä kasvanut merkittävästi ja sen myötä syntyneet kuljetusyhteydet tarjoavat myös muulle vientiteollisuudelle uusia logistisia yhteyksiä. Satamasta on säännölliset vuorot Saksaan ja Uudestakaupungista meriteitse lähtevä ja saapuva tavaraliikenne on jo volyymiltaan suurempaa kuin Turun satamassa.

Sataman tarjoamien tuonti- ja vientireittien lisäksi sen toimintaedellytysten turvaaminen on kansallisesti tärkeää myös siksi, että sillä on keskeinen rooli autotehtaan kilpailukyvyn kannalta.

Kaupungin lausuntoa käsiteltiin maanantaina kokoontuneessa kaupunginhallituksessa.