Kirjastotoimenjohtajan virka pian hakuun – tarvetta myös kirjastovirkailijalle

0
Uudenkaupungin kirjastotoimenjohtajaksi haki neljä.

Kaupungissa avataan lähiaikoina haettavaksi kirjastotoimenjohtajan ja kahden kirjastovirkailijan tehtävät. Kaupungin kirjastotoimessa on yhteensä 11,5 vakanssia, joista kolme on tällä hetkellä täyttämättä.

Uudenkaupungin kaupungin kirjastotoimenjohtajan virka vapautui elokuun alusta ja sitä on sen jälkeen hoidettu viransijaisuuksin. Kirjastotoimenjohtajan tehtävän edellytyksenä on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. Lisäksi edellytyksenä on korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.

Kirjastovirkailijan kelpoisuusehtona on kirjastoauton ajamiseen vaadittava C-ajokortti ja voimassa oleva kuljettajan ammattipätevyys sekä soveltuva ammatillinen perustutkinto tai alempi korkeakoulututkinto. Kirjastossa täyttämättä oleva informaatikon toimi muutetaan kirjastovirkailijan toimeksi.

Viime viikolla kokoontunut hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta antoi täyttöluvat kirjastotoimenjohtajan ja kirjastovirkailijan vakanssille sekä luvan muuttaa informaatikon vakanssin kirjastovirkailijan vakanssiksi.