Kouluterveyskysely: Lasten ja nuorten yksinäisyyden tunne lisääntynyt

0
Aiempaa harvemmalla perusopetuksen 8.- ja 9.-luokan oppilaalla sekä luokion ja ammattikoulun oppilaalla on läheisiä ystäviä. Arkistokuva

Valtakunnallisesti lapset ja nuoret ovat yhä kohtuullisen tyytyväisiä elämäänsä, mutta yksinäisyyden tunne on kasvanut. Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viime keväänä tehdystä Kouluterveyskyselystä, jonka tulokset julkaistiin perjantaina.

Kysely tehtiin perusopetuksen 4.–5. ja 8.–9. luokkien oppilaille sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille. Tutkimuksen tiedonkeruun ajankohtana maassa oli poikkeustila koronaepidemian takia.

Kyselyyn vastanneista Uudenkaupungin perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaista pojat ovat tyttöjä tyytyväisempiä elämäänsä. Yli 50 prosenttia pojista oli erittäin tyytyväinen elämäänsä, kun taas tyttöjen vastauksissa tulos jäi runsaaseen 40 prosenttiin.

Kokonaisuudessaan Uudessakaupungissa 4. ja 5. luokkien oppilaiden tyytyväisyys elämäänsä on laskenut vuodesta 2017 vuoteen 2021. Vielä neljä vuotta sitten sekä tytöistä että pojista yli 60 prosenttia vastasi olevansa erittäin tyytyväisiä elämäänsä.

Uusikaupunkilaisista perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilaista sekä lukion ja ammattikoulun oppilaista on aiempaa harvemmilla läheisiä ystäviä. Ammatillisen oppilaitoksen vastaustulos on pysynyt liki samana, mutta lukiota ja perusopetusta käyvien oppilaiden läheisten ystävien määrä on laskussa.

Valtakunnallisella tasolla tulokset osoittavat, että perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvistä lapsista yli 80 prosenttia oli tyytyväinen elämäänsä. Yhtä tyytyväisiä elämäänsä olivat 8. ja 9. luokalla opiskelevat pojat. Sen sijaan saman ikäisistä tytöistä vain hieman yli puolet oli tyytyväisiä elämäänsä.

Myös lukiota ja ammatillista oppilaitosta käyvät pojat kertoivat olevansa tyttöjä tyytyväisempiä elämäänsä. Koulunkäynnistä pitivät etenkin perusopetuksen 4. ja 5. luokan oppilaat sekä ammattioppilaitosten opiskelijat.

– Koronaepidemia on ollut raskasta aikaa lapsille ja nuorille. Erityisesti tyttöjen hyvinvointi näyttää heikentyneen verrattuna aiempiin kouluterveyskyselyihin ja siihen on tärkeää kiinnittää huomiota, arvioi THL:n kehittämispäällikkö Jenni Helenius.

Heleniuksen mukaan on hienoa, että suuri osa lapsista ja nuorista pitää koulunkäynnistä ja on pääosin tyytyväinen elämäänsä.

– Näyttää kuitenkin siltä, että moni tulee tarvitsemaan tukea esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin ja ahdistuneisuuteen liittyvissä asioissa, Helenius summaa.

Nuoret kertoivat tänä keväänä kokevansa enemmän yksinäisyyden tunnetta kuin edellisessä Kouluterveyskyselyssä vuonna 2019. Yksinäisyyden kokemus oli yleistynyt erityisesti tytöillä. Noin joka neljäs kyselyyn vastannut tyttö tunsi itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti.

Pojista yksinäisyyttä koki viime keväänä noin joka kymmenes. Keväällä kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta koki liki joka kolmas tytöistä. Pojista itsensä ahdistuneeksi koki harvempi kuin joka kymmenes.

Nuorten kokemukset viikoittain koulukiusatuksi tulemisesta vähenevät, kun nuori siirtyy toiselle asteelle opiskelemaan.