Lasten näpistelyhaaste työllistää viranomaisia

0
Lapsen tai nuoren näpistelystä lähtee aina tieto poliisin lisäksi myös lastensuojeluun, jonka jälkeen siitä kirjataan sekä rikos- että lastensuojeluilmoitus.

Lasten ja nuorten keskuudessa on sosiaalisessa mediassa tänä syksynä levinnyt haasteita, jotka houkuttelevat tehtäviin haastettuja rikkomaan lakia. Uudessakaupungissa lastensuojelua ja poliisia on työllistänyt TikTok-palvelussa leviävä haaste, joka on kannustanut nuoria näpistelemään kaupoista.

Kyse on Uudenkaupungin Sanomien tietojen mukaan ollut esimerkiksi suklaapatukan näpistämisestä. Alaikäisen näpistely on aina asia, johon puuttuvat sekä poliisi että lastensuojelu. Lisääntynyt näpistely työllistää viranomaisten lisäksi myös kauppojen henkilökuntaa, vartijoita ja perheitä.

Kaupungin lastensuojelusta kerrotaan, että heidän tietoonsa on elokuun aikana tullut useampia tapauksia, jotka koskevat näpistelystä kiinni jääneitä alaikäisiä lapsia. Poliisin ja lastensuojelun selvitellessä asiaa on tullut ilmi, että ainakin osassa näpistyksissä kyse on ollut jonkinlaisesta TikTok-haasteesta.

Tapauksia on ollut alle 10, mutta lastensuojelun edustajan mukaan jo tässä vaiheessa on hyvä, että ilmiö tulee yleisesti vanhempien tietoon, jotta he voisivat keskustella lastensa kanssa asiasta. Olisi tärkeää, ettei haastetta levitettäisi tämän enempää.

Jos kauppias saa lapsen tai nuoren kiinni näpistelystä, hän soittaa siitä hälytyskeskukseen, josta lähtee samalla hetkellä asiasta tieto sekä poliisille että lastensuojeluun. Lastensuojelusta ollaan yhteydessä sekä näpistelystä kiinni jääneeseen lapseen että hänen huoltajaansa.

Kaupungin koulukuraattorit muistuttivatkin lasten vanhempia torstaina Wilma-viestillä siitä, että sosiaalisen median käytöstä ja siellä jaettavista asioista on syytä keskustella perheen sisällä.

– Sovellusten ja viestiryhmien sisältöä tulisi käydä ikätasoisesti läpi ja sopia siitä, miten sosiaalisen paineen alla tulisi toimia. Koulun henkilökunta tukee tarvittaessa asiassa ja neuvoo Wilma-viestien kautta, yhtenäiskoulun koulukuraattorit viestittivät.