Neljän aloitteen valtuustoilta

0
Rauno Aaltosen valtuustoaloitteessa ehdotetaan velattomien vesiosuuskuntien siirtoa Uudenkaupungin veden omistukseen.

Maanantain kaupunginvaltuustossa valtuutetut jättivät neljä aloitetta. Ensimmäisenä Tarmo Kangas (kok.) teki aloitteen osallistavan budjetoinnin käyttöönottamisesta.

– Kunta ei ole olemassa itseään varten, eikä hallinnon pyörittämiseen. Kaiken keskiöissä on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Sitä lisää, jos asukkaat ja palveluiden käyttäjät voivat suoraan osallistua ja aidosti vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä, Kangas kertoi.

Kangas ehdottaa, että jo ensi vuoden talousarviota varten otettaisiin käyttöön osallistava budjetointi. Sitä varten talousarvioon varattaisiin vähintään 50 000 euron määräraha, jonka käytöstä päättävät asukkaat suoraan nettiäänestyksen perusteella. Kankaan aloitetta kannattivat Martti Luotonen (kesk.), Veli-Matti Virtanen (kesk.), Tapio Pääkkö (kesk.), Laura Kontu (kok.) ja Sami Virtanen (ps.).

Valtuutettu Jari Valkonen (ps.) teki aloitteen Uudenkaupungin A-killan toiminnan turvaamista. Hän kertoi, kuinka A-killan toiminta saavuttaa yli 200 paikallista asiakasta ja yhdistyksen päihteettömän toiminnan kulmakivenä on päivittäinen lämmin ateria. Valkosen mukaan A-kilta on kuitenkin taloudellisten haasteiden takia vaikeassa tilanteessa.

– Vuokra rasittaa sen taloutta ja esimerkiksi Laitilassa kaupunki maksaa A-killan kiinteän vuokrakulun. Esitänkin, että talousarviossa varataan A-killan toiminnan jatkumisen turvaamiseksi 2000 euroa kuukaudessa, Valkonen sanoi.

Valkosen aloitteessa ei ollut muiden valtuutettujen kannatusallekirjoituksia.

Valtuutettu Rauno Aaltonen (kesk.) teki aloitteen kaupungin alueella olevien velattomien vesiosuuskuntien siirrosta Uudenkaupungin veden omistukseen. Aaltosen mukaan vesiosuuskunnat vaativat lain mukaan tiettyjä toimia vuosittain, ja se tarkoittaa jatkuvaa työtä osuuskunnan puolesta. Tämä työ olisi mahdollista hoitaa kokonaisuudessaan Uudenkaupungin veden toimesta.

– Selvitetään, kuinka moni kaupungin alueella olevista vesiosuuskunnista olisi valmis luovuttamaan putkensa korvauksetta vesihuollon alaisuuteen, Aaltonen ehdotti.

Aaltosen aloitetta kannattivat keskustan Veli-Matti Virtanen, Hanna Vuola, Martti Luotonen ja Mika Sjöblom sekä kokoomuksen Lasse Virtanen ja Seppo Laine .

Sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintterin hankinnan keskeyttämisestä teki aloitteen Ari Saastamoinen (sd.). Hän esitti, että kaupunginhallitus antaisi kaupunginvaltuustolle pikaisesti selvityksen sivistys- ja hyvinvointikeskuksen hankinnan tämänhetkisestä kokonaiskustannusarviosta ja hankinnan keskeyttämisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

– Tällä hetkellä sivistys- ja hyvinvointikeskus on paisunut rakennuskustannusten osalta lähes 70 miljoonaan euroon ja palvelusopimuksineen yli 100 miljoonan hankkeeksi ilman riittävää hankesuunnitelmaa. Kaupungin talouden tasapainon säilyttäminen edellyttää kaupungilta joko palveluiden karsintaa, kunnallisveroprosentin korotusta tai lisävelkaantumista, Saastamoinen totesi.

Saastamoisen aloitteessa ei ollut muiden valtuutettujen kannatusallekirjoituksia.