Sairaanhoitopiiri valmistelee 9,7 miljoonan talouden tasapainottamista

0

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensi vuoden taloudellinen tilanne tulee olemaan vaikea. Taloutta rasittavat yhtäaikaisesti monet tekijät. Sairaanhoitopiirin hallitus sai tiedoksi vuoden 2022 talousarvioon suunniteltujen 9,7 miljoonan euron sopeutustoimien valmistelun etenemisen.

Suunnitellut toimenpiteet liittyvät sairaanhoitopiirin hallituksen kesäkuussa 2021 vahvistamaan vuoden 2022 talousarvioraamiin ja kesällä käynnistettyihin talouden tasapainotustoimenpiteisiin. Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee vuoden 2022 talousarviota loka- ja marraskuun kokouksissaan, ja asiasta päättää sairaanhoitopiirin valtuusto marraskuun lopussa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloutta rasittavat erityisesti pitkään jatkunut koronapandemia sekä kuntien vastuulla olevan perusterveydenhuollon hyvin raskas kuormitus, joka heijastuu vahvasti erikoissairaanhoitoon.

Lisäksi taloutta painavat ensi vuoden alussa avattavan Majakkasairaalan aiheuttama kustannusten lisäys. Uuden sairaalan vastaanotoilla on laskettu käyvän vuosittain lähes 90 000 potilasta ja osastoilla alkavan noin 10  000 hoitojaksoa. Näiden käyntien yhteydessä tehdään noin 9 000 leikkaussalitoimenpidettä ja syntyy lähes 4 000 lasta.

– Kuntien perusterveydenhuolto on vaikeasti kuormittunut, ja se näkyy suoraan meillä erikoissairaanhoidossa sekä Tyks Akuutissa lisääntyneenä kysyntänä. Tietenkään emme jätä apua tarvitsevia potilaita hoitamatta, mutta toiminnallisia sopeutuskeinoja on keksittävä. Helppoja ratkaisuja ei ole, vaikka koronapandemia alkaakin näyttää taittumisen merkkejä. Henkilöstöön vaikuttavia toimia vältämme viimeiseen saakka, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl .

Pitkään jatkunut koronapandemia on vaikuttanut vakavasti kuntien perusterveydenhuollon toimintakykyyn. Niukat henkilöstöresurssit ovat olleet kiinnitettyinä muun muassa tartunnan jäljitykseen ja rokotusten hoitamiseen. Henkilöstöresurssien pula heijastuu terveysasemien lisäksi perusterveydenhuollon osastokapasiteettiin.

Erityisesti kesällä 2021 tämä johti jatkohoitopaikkojen puutteeseen erikoissairaanhoidon päivystyksessä Tyks Akuutissa ja perusteettoman pitkiin hoitojaksoihin Tyksissä.

Tarve talouden tasapainottamiseen ei ole uusi. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Tyksissä on tehty pitkäjänteisesti hyvin paljon töitä talouden tasapainottamiseksi.

Alkuvuodesta 2022 käyttöönotettava Majakkasairaala nostaa Tyksin tulosalueen kustannuksia kaikkiaan 13,3 miljoonaa euroa.

– Tilanne on nyt taloudellisesti hyvin haastava. Majakkasairaalan valmistuminen kuitenkin mahdollistaa toiminnan laajat uudelleenjärjestelyt. Meidän on myös syytä selvittää, voimmeko supistaa palveluverkostoamme. On selvää, että sillä olisi valitettavasti vaikutusta asiakkaillemme. Potilasturvallisuudesta emme luonnollisestikaan tingi, sanoo Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen .

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin suunnittelema yhteensä 9,7 miljoonan euron talouden tasapainottamisen ohjelma muodostuu useista erilaajuisista toimenpiteistä. Sairaanhoitopiiri suunnittelee karsivansa vuokratilojaan sekä järjestelevänsä uudelleen sen hallinnon toimintoja. Tyksin laboratorio- ja kuvantamispalveluiden toimintaa ja näytteenottoa järjestellään. Lisäksi suunnitelmissa on lisätä digitaalisia palveluita ja vähentää Tyksin kiinteitä toimipisteitä. Tyksin leikkaus- ja vuodeosastotoimintaa on tarkoitus järjestää uudelleen.