Sihy

0

Iso kiitos niille viranhaltijoille ja Marko Kivistölle ajastanne ja avustanne, jonka olette antaneet minulle kunnanvaltuutetun ensimetreillä.

Sihystä on kirjoitettu paljon, hyvin epämääräisesti, tunnepohjaisesti ja usein dokumentit unohtaen. Valituslupaa KHOsta hakeneita on syytetty melko kovin sanoin ja mielestäni jopa valheellisesti sekä tarkoitushakuisesti. Tällaista menettelyä pidän hyvin käsittämättömänä ja arveluttavana, totuus ei pala tulessakaan.

Aikanaan, jo 2017 päättäjät joutuivat tekemään päätöksiä ilman kotiin jaettuja dokumentteja vain iltakoulussa tai muuten vain kerrottiin asioista. Täysin järjetön menettely eli kaikki oli salaista, myös päättäjille.

Suuri virhe tapahtui 30.10.2017, jolloin kaupunginjohtaja ehdotti valtuuston päätökseksi kaupunginhallituksen 16.10.2017 tekemän päätöksen – rakennetaan uusi yhtenäiskoulu/monitoimitalo sekä uusi uimahalli/monitoimihalli. Rakentamiskustannukset, siis kaikki muutkin kuin KVR-urakka (KVR=kokonaisvastuuraken-taminen), kustannusnousun rajan ottaen huomioon maksimihinta saisi olla korkeintaan 39,2 miljoonaa euroa.

Tämä ei kuitenkaan sopinut valtuutettu Matti Ankelolle, hän teki vastaehdotuksen, jossa myös maksimihinta poistui. Tämä tuli yllättäen, ilman harkinta-aikaa, päätökseksi, näin alkoi sihyn taival. Sihy paisui ja pullistui kuin pullataikina, ei ollut kustannuskattoa. Nykyisen Sihy/Wintterin rakentamisen kokonaiskustannusvaikutus Uudenkaupungin talouteen lähentelee jo 100 miljoonaa euroa / 20 vuotta, siis ilman 28 miljoonan huoltoleasingia / 20 vuotta.

Uudenkaupungin kaupunkikonsernin talous (tilinpäätös 2020) on jo nyt kriisirajan 50% omavaraisuusasteen alapuolella. Yksistään rahoituskulut tulevat olemaan 10–20 miljoonaa euroa tai yli, suurena tuntemattomana peikkona on myös lisä- ja muutostyöt, jotka voivat olla miljoonia. Ei niillekään ole ylärajaa määrätty, se selviäisi vasta rakennuksen valmistuttua taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä.

Harto Forss antoi kirjallisen yhdeksän kysymyksen listan 23.3.2020 kaupunginhallituksen selvitettäväksi, koskien sihy-hanketta. Vastaukset ovat edelleen saamatta, mutta miksi, siksikö, että suunnittelu jatkuu edelleen, puolitoista vuotta myöhemmin, kokonaiskustannusvaikutusta ei tiedetä tai ei ainakaan kerrota, edes miljoonan, parin tarkkuudella.

Paljon on muitakin asioita ja kustannuksia pimennossa, jopa päättäjiltä. Kaikki ei kaupungin johdossa ja päätöksenteossa ole ollut hyvää, avointa ja luotettavaa. Kaupungin johtava viranhaltijaryhmä ei suostu tulemaan edes muutaman sihy-kriittisen valtuutetun kanssa saman pöydän ääreen keskustelemaan.

Nyt on puolet uusia päättäjiä ja tietoa sekä yhteistyötä tarvitaan. Viime valtuustokauden kaltainen meno ei voi jatkua. Valitukset sihystä ovat aiheellisia, viranhaltijat ovat suhtautuneet huomautuksiin/valituksiin ylimielisesti, jopa halventavasti. Myös valitusprosessin aikana on tapahtunut mitä ihmeellisempiä asioita, niihin voin palata myöhemmin.

Wintteri ei lasten ja nuorten pahoinvointia paranna, voi käydä toisinpäin. Hanke ajaisi kaupungin mitä ilmeisemmin kriisikunnaksi. Olen tutkinut konsulttien ylioptimistiset selvitykset ja raportit, rahaa ei riittäisi mihinkään muuhun, siis liikuntapaikkoihin, harrastuksiin, muuhun hyvinvointiin, vammaisille, vanhuksille, vähävaraisille, kaupungin infraan ja kaikkeen muuhun. Olisi vain uusi upea Wintteri, Viikaisten ahtaassa mäessä, johon se ei millään muotoa sovi.

Jo nyt kaupungin kiinteistöjen korjausvelka on yli 40 miljoonaa sekä kaupunkikonsernin velat ja vastuut noin 88 miljoonaa, kassa, talletukset ja sijoitukset noin 8 miljoonaa, mukaan lukien valtiolta saatu 5 miljoonan ylimääräinen koronatuki, ei hyvältä näytä ei.

Selvittämättä on myös, mistä rahat Wintteriin kerätään, mistä säästetään, karsitaan ja huononnetaanko entisestään palveluita (huom. vammaisten tuki) vai mitenkä rahat kootaan.

Tässä hyvin lyhyesti ajatuksiani, olen tutustunut ja tutkinut hanketta vuosien mittaan paljon ja perusteellisesti.

Harto Forssin bloki on edelleen luettavissa, samoin minun aiemmat kirjoitukseni Facebookissa, kannattaa tutustua.

Näin ajattelen.

Eero Hento

Kaupunginvaltuutettu sekä teknisen lautakunnan jäsen.