SRV ja kaupunki sopivat sihyn suunnittelusopimuksen jatkosta

0
Sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintterin yhteyteen rakennetaan myös uimahalli ja sisäliikuntahalli.

Uudenkaupungin kaupunki ja SRV rakennus Oy ovat jatkaneet sivistys- ja hyvinvointikeskuksen Wintterin suunnitteluvaiheen sopimusta. Aiempi sopimus on tehty viime vuoden elokuussa ja se umpeutui tämän viikon torstaina.

Lisäaikaa sopimuksen teolle on saatu kaupungin teknisen johtajan Jari Nikkarin mukaan sillä, että kaupunki ja rakennusyhtiö jatkoivat aiemman sopimuksen tarjousaikaa syyskuun loppuun.

– Sopimuksen jatkamiseen ei liittynyt taloudellisia tai muita ehtoja. Tarjousta on siis jatkettu viime elokuussa tehdyn suunnittelusopimuksen ehdoilla ja siihen liittyvällä indeksiehdolla, Nikkari korostaa.

Kaupunki ja rakennusyhtiö SRV allekirjoittivat viime vuoden elokuussa sopimuksen sivistys- ja hyvinvointikeskushankkeen valmistelevien töiden käynnistämisestä. Näiden töiden käynnistämisellä oli tarkoitus edistää hankkeen toteutumista.

– Jatkamme neuvotteluita myös seuraavan kolmen viikon ajan. Tarjousaikaa on tarkoitus jatkaa niin pitkälle, että saamme tiedon siitä, menevätkö hankkeeseen liittyvät valitusluvat läpi korkeimmasta hallinto-oikeudesta vai eivät, Nikkari huomauttaa.

Nikkarin mukaan kaupungin on tarkoitus tehdä SRV:n kanssa Wintterin hankintasopimus heti, kun se on juridisesti mahdollista.

– Sopimus tehdään mahdollisimman pian, jos valituslupaa ei oikeudesta myönnetä, Nikkari toteaa.

Vuoden kestäneen sivistys- ja hyvinvointikeskuksen jatkosuunnittelun aikana on jatkettu rakenteellista suunnittelua sekä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen hankkeen sisätilojen ja toiminnan suunnittelua yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Rakentamisen oli tarkoitus alkaa jo viime kesänä ja kokonaisuuden piti valmistua vuoden 2023 aikana. Hanke on määrä toteuttaa elinkaarimallilla. Elinkaarimallissa SRV sitoutuu rakentamaan kiinteistön sekä huolehtimaan sen kunnosta ja ylläpidosta seuraaviksi 20 vuodeksi eteenpäin mahdollisella viiden vuoden lisäoptiolla.

Fakta
Sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintteri

Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen laajuus on noin 22 500 bruttoneliömetriä.
Valmistuttuaan rakennuksessa toimivat päiväkoti, yhtenäiskoulu, lukio, musiikkiopisto, kansalaisopisto, oppilashuolto, nuorisotyö, digitaalinen omatoimikirjasto ja yhteiskäyttötilat eli ns. kaupunkiverstas.
Samaan yhteyteen rakennetaan myös uimahalli ja sisäliikuntahalli.