Ugissa yksinäisiä lapsia ja ikämiehiä – Hyvinvointikertomus nosti esiin riskiryhmiä

0
Osa lapsista kokee olonsa yksinäiseksi.

Kaupunginhallitus käsitteli maanantaina laajaa hyvinvointikertomusta, jonka kaupunki on laatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaan. Kertomuksen laatimiseen ovat osallistuneet kaupungin eri hallinnonalojen vastuuhenkilöt ja työtä on ohjannut poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä.

Kaupunginhallitus päätti lähettää hyvinvointikertomuksen edelleen valtuustolle. Laajan hyvinvointikertomuksen on tarkoitus toimia seuraavan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelman pohjana.

Hyvinvointikertomusta varten on tehty kaupungissa laaja asukaskysely hyvinvointiin liittyen. Kyselyaineiston perusteella todettiin, että Uudessakaupungissa on kolme asukasryhmää, joiden hyvinvointiin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Lapsista ja nuorista osa kokee itsensä yksinäiseksi. Lisäksi lasten ylipaino on selkeä terveysriski. Toinen selkeä riskiryhmä ovat vanhemmat ikämiehet, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi. Kolmas huomioon otettava erityisryhmä ovat vieraskieliset sekä kaupunkiin muuttaneet, jotka eivät ole vielä juurtuneet kaupunkiin. Uuteenkaupunkiin muuttaa paljon nuoria miehiä.