”Uusi tehdas on vahva signaali alan kasvupotentiaalista”

0
Valmet Automotivven edustajat esittelivät tehdasta kaupungin johtaville virkamiehille. Paikalla olivat muun muassa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mauri Kontu, kaupunginjohtaja Atso Vainio, elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen sekä kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén.

Valmet Automotiven toiminnan monipuolistuminen ja uuden akkutehtaan avaaminenUuteenkaupunkiinsaa kiitosta sekä kaupunginjohtaja Atso Vainiolta että elinkeinojohtaja Jarkko Heinoselta.

Heillä on toiveena ainakin asukasmäärän kasvu, palveluiden kysynnän lisääntyminen sekä tehtaan tuomat yhteisöverot kaupungin tilipussiin.

– Hienoa, että tehtaan toiminta monipuolistuu ja yhtiö on vahvasti mukana kehittyvillä markkina-alueilla. Toivomme, että kaupunkiin on myös luvassa lisää tuloja yhteisöveroina. Suuret kehitysinvestoinnit ovat viime vuosina vähentäneet Valmet Automotiven liikevoittoa, mutta on perusteltua uskoa, että ne kantavat hedelmää jatkossa, Vainio toteaa.

– Uuden tehtaan avaaminen kuulostaa erittäin hyvältä ja ennen kaikkea se on vahva signaali koko toimialan kehittymis- ja kasvupotentiaalista, Heinonen lisää.

Autotehtaan jatkuvat rekrytoinnit ja nyt akkutehtaan avaaminen tarkoittavat sitä, että Autotehtaankadun varrella työskentelee jatkossa noin 4 000 työntekijää. Sellainen määrä väkeä vaikuttaa jo monella tavalla myös kaupungin toimintaan, vaikka he eivät kaikki valitsisikaan Uuttakaupunkia asuinpaikakseen.

– Parin sadan uuden työntekijän lisäys näkyy kaupungin katukuvassa ja palveluiden kysynnässä yleisenä aktiivisuuden lisääntymisenä, Vainio pohtii.

– Jo aiemmin tapahtuneen työpaikkojen määrän kasvun osalta paikalliset myymälät ovat viestineet sitä, että tuotteiden kysyntä on piristynyt. Varmasti tämäkin työntekijämäärän kasvu osaltaan vaikuttaa samoin. Viime vuonna tehdyn selvityksen mukaan peräti 75 prosenttia autotehtaan niistä työntekijöistä, jotka eivät asu Uudessakaupungissa, hyödyntävät kaupungin palvelutarjontaa, Heinonen huomauttaa.

Kasvua voi siis odottaa kaupunkiin monella tavalla, mutta Uudenkaupungin tehtaiden toiminta on merkittävää myös koko Suomen mittakaavassa. Heinonen huomauttaa, että sähköisen liikkumisen toimialalla on merkittävät kasvuedellytykset, joten myös valtiovallan olisi syytä ottaa tavoitteekseen koko Suomen kannalta merkittävän tuottajaverkoston kehittämisen.

– Tällöin tuotannon maantieteelliset keskittymät paitsi laajentavat tuotannonalan positiivisia taloudellisia vaikutuksia, myös luovat pk-yrityksille hyvät kasvun ja kansainvälistymisen edellytykset. Verkoston kehittymisessä ovat Uusikaupunki ja Varsinais-Suomi laajemminkin avainasemassa, Heinonen summaa.

Heinosen mukaan kaupunki on varautunut myös tehtaiden mahdollisiin tuleviin laajenemistarpeisiin hyvin jo etukäteen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kaupunki on ostanut ahkerasti tontteja autotehtaan ympäriltä.

– Teemme yhteistyötä sen eteen, ettei jatkossakaan syntyisi laajenemisen pullonkauloja. Monien muiden asioiden ohella on tärkeää muun muassa varmistaa liikenteen sujuvuus tuotanto- ja työntekijämäärien kasvaessa, Heinonen lisää.

Toki tänne suuntautuvan mahdollisen muuttoliikkeen myötä lisääntyvä väkimäärä tarkoittaa myös sitä, että kaupungin tuottamia palveluita tarvitaan aiempaa enemmän. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä kasvaa.

– Päiväkotipaikkoihin joudutaan jo nyt jonottamaan, joten haasteita saattaa tulla. Tällä hetkellä jonossa on 18 lasta, eikä tilannetta lainkaan helpota se, että varhaiskasvatuksessa kärsitään henkilöstöpulasta, Vainio huomauttaa.

Vainio toteaa, että kaupungin kouluihin kyllä mahtuu oppilaita ja tarvittaessa koululainen pääsee myös suomen kielitaitoa vahvistavaanvalmo-opetukseeneli perusopetukseen valmistavaan opetukseen.

– Kaupungissa on käynnissä myös kotikansainvälisyyshanke, jossa kansainvälisyyskoordinaattori auttaa kouluja muista kulttuureista tulevien oppilaiden kohtaamisessa ja opettamisessa, Vainio lisää.

Vainion mukaan Uusikaupunki satsaa tänne muuttaneiden uusien asukkaiden kotiuttamiseen ja kotouttamiseen monin tavoin. Tästä esimerkkinä onUkipoliksenkanssa yhteistyössä toteutettu asukasluotsaushanke.

– Uskon, että uudet asukkaat otetaan täällä hyvin vastaan ja he sopeutuvat osaksi kaupunkiyhteisöämme. Mahdollisia kasvukipuja voi toki tulla, eikä niistä pidä liikaa yllättyä, tiivistää Vainio.

Heinosen mukaan kaupungissa on hyvä pohjavire siihen, kuinka uudet asukkaat otetaan vastaan.

– Tärkeintä on auttaa uusia ihmisiä löytämään kaupungin monet mahdollisuudet esimerkiksi harrastustoimintaan, vapaa-ajan viettoon ja palveluihin. Tässä on kaupungilla suuri vastuu, Heinonen toteaa.

Heinonen lisää myös, että maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä on vielä omat haasteensa pelkästään kielimuurin vuoksi.

– Se on hyvä huomioida integroitumista edistävissä toimissa, Heinonen lisää.

Yrittäjien puheenjohtaja: elinkeinotoiminta kasvaa uusien ihmisten myötä

Uudenkaupungin yrittäjien puheenjohtaja Erkka Jäsperlä kuvailee Valmet Automotiven yhteyteen avattavaa akkutehdasta onnenpotkuksi, mutta sen eteen on tehty paljon töitä, joten kyseessä ei varmasti ole sattuma.

– Työtä tehtaan tänne saamiseksi ja tuotannon käynnistämiseksi on tehty lujasti. Suomi on varmasti myös yksi maailman parhaimpia sijoituspaikkoja akkutehtaalle, Jäsperläpohtii.

Hän toteaa, että suurikapasiteettisten akkujen valmistaminen on laji, jossa raaka-aineiden vastuullinen hankkiminen ja tuotantoprosessin ympäristövaikutusten huomioiminen ovat keskeisiä kilpailuetutekijöitä.

– Suomi ja suomalaiset tunnetaan maailmalla vastuullisena ja ympäristöä kunnioittavana kansakuntana. Lisäksi meidät tunnetaan korkean teknologian ja laadun osaajina. Uusikaupunki on varmasti yksi parhaimpia sijoituspaikkoja Suomessa; se ei ole syrjässä Euroopan automarkkinaa ajatellen, mutta toisaalta esimerkiksi Kiina on, Jäsperlä lisää.

Jäsperläuskoo, että auto- ja akkutehtaan voimakkaasti kasvanut ja kasvava työntekijämäärä näkyy luonnollisesti myös kaupungin muussa elinkeinotoiminnassa positiivisena ilmiönä.

– Kyllä asukasmäärällä ja kauppojen kassatapahtumilla melko suora korrelaatio pitäisi olla. Päivittäistavarakaupassa lähes välittömästi, muissa yrityksissä vaihtelevalla viiveellä, Jäsperlä toteaa.

Jäsperlä jatkaa vielä toteamalla, että nyt, kun korona alkaa hellittää ja vapaa-ajan toiminnot palautuvat ennalleen harrastusten, kulttuurin ja ravintolaelämän myötä, niin myös uudet kaupunkilaiset integroituvat nopeammin kaupunkiin.