Uusikaupunki sai kiitosta ilmastoteoista–Maakuntaliiton asiantuntijat vierailivat valtuustossa

0
Maakuntajohtaja Kari Häkämies kehui, että Uudessakaupungissa on aina hyvät tarjoilut, kahvijonossa oli myös edunvalvontajohtaja Janne Virtanen.

Maakuntaliiton asiantuntijat esittäytyivät Uudenkaupungin valtuustolle maanantaina.

– Tarkoituksenamme oli jo aiemmin kiertää maakuntaa, mutta korona tuli väliin. Nyt kierros on aloitettu ja Uusikaupunki on neljäs kunta, jossa olemme vierailulla, maakuntajohtaja Kari Häkämies kertoi.

Vierailu järjestettiin kulttuurikeskus Crusellissa ennen valtuuston kokousta. Häkämies kertoi maakuntaliiton toiminnasta. Hänen lisäkseen Varsinais-Suomen liitosta paikalla olivat aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio , edunvalvontajohtaja Janne Virtanen , kehittämispäällikkö Salla-Maria Lauttamäki sekä Riikka Leskinen Valoniasta. Asiantuntijat kertoivat tuoreimpia kuulumisia omilta hallinnonaloiltaan.

Lauttamäki kertoi maakuntastrategia 2040:n valmistelusta. Strategian työstämiseen on osallistunut yli 300 asiantuntijaa eri puolilta maakuntaa. Nyt strategialuonnos on lausuntovaiheessa ja tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy sen joulukuussa. Strategia painottaa neljää visiota: kestävää kasvua, yhteisöllistä maakuntaa, tietoon perustuvia ratkaisuja sekä muutoksia ennakoivaa ja kasvuhakuista maakuntaa.

– Strategia ohjaa resurssien käyttöä. Sen lisäksi meillä on nelivuotinen maakuntaohjelma, jonka avulla ennakoidaan muun muassa kärkiosaamisalueitten osaamistarpeita, Lauttamäki kertoi.

Aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio muistutti, että strategia on vain paperia, ellei tavoitteita sidota kuntien toimintaan. Hän toivoi, että valtuutetut ja virkamiehet tutustuvat strategiaan ja ottavat sen osaksi kunnan päätöksentekoa.

Edunvalvontajohtaja Janne Virtanen kertoi maakuntakaavan merkityksestä sekä ajankohtaisista asioista, joista julkisuudessa on puhuttu paljonkin. Kasitien Laitilan eritasoliittymästä hän totesi, että sen toteuttaminen vaatisi erillispäätöksen.

– Täytyy jatkaa yhteistyötä, jotta hanke saadaan maaliin. Suurin argumentti hankkeelle on, että risteyksen suunnittelu on loppumetreillä. Sen jälkeen kello alkaa tikittää, että suunnitelma alkaa käydä vanhaksi.

Virtanen arvioi, että tämä argumentti painaa myös eduskunnan päätöksenteossa. Jos suunnitelma vanhenee, se käy turhaksi.

Virtasen mukaan Turun ja Uudenkaupungin radan sähköistäminen antaa järkevän perusteen suunnitella radalle henkilöjunaliikennettä. Virtanen kehotti kuitenkin radan varren kuntia olemaan asiassa aktiivisia.

– Radan varren kunnilla on hankkeessa suuri rooli. Sen lisäksi valtiolla ja tulevalla operaattorilla on omat roolinsa hankkeessa.

Valtuuston puheenjohtaja Mauri Kontu esitti huolensa Turun lentokentän tulevaisuudesta. Virtanen vastasi Kontun puheenvuoroon, että lentokenttää voi tukea vain yhdellä tavalla:

– Käyttäkää Turun lentokenttää, niin kentällä on parempi tulevaisuus. Lentokentällä pitää olla riittävästi volyymia.

Riikka Leskinen Valoniasta antoi kehuja Uudellekaupungille. Hän muistutti, miten Uusikaupunki oli ensimmäisiä Hinku-kuntia.

– Uudessakaupungissa on tehty paljon vaikuttavia toimenpiteitä ilmastoasioissa.

Kiitokset hän suuntasi kaupungille ja myös yrityskentälle. Uudenkaupungin veturiyrityksillä on hyvinkin vaativia ilmastotavoitteita.

Leskinen kehotti seuraamaan uusia rahoitusmahdollisuuksia, joita EU tarjoaa ilmastotoimiin.

Fakta


Maakuntaliitto


Varsinais-Suomessa on 27 kuntaa

Maakuntavaltuustossa on 102 jäsentä, maakuntahallituksessa 19 jäsentä

Maakuntaliiton lakisääteiset tehtävät on maakuntakaavan laatiminen sekä EU-rahoituksen jako. Lisäksi maakuntaliiton tehtäviksi on kuntien kanssa sovittu muun muassa maakunnan edunvalvonta, liikennejärjestelmätyö sekä luonnonvaratyö.