Vahterus saa aloittaa teollisuushallin laajennuksen ennen kuin rakennuslupa on lainvoimainen

0

Vahterus Oy:lle on myönnetty syyskuun alun ympäristö- ja lupalautakunnan kokouksessa lupa teollisuushallin laajentamiseen Männäisten kylässä Kalannissa. Vahterus haki nyt tällä viikolla kokoontuneelta lautakunnalta lupaa aloittaa rakennustyöt ennen kuin rakennuslupa on saanut lainvoiman. Hakija perusteli aloittamisoikeushakemusta tuotannollisilla syillä, ettei hanke viivästyisi valitusprosessin takia. Tiistaina kokoontunut ympäristö- ja lupalautakunta päätti myöntää teollisuushallin laajentamisen aloittamisoikeuden.

Vahterus Oy:n on kuitenkin asetettava maanrakennustöiden osalta 2 000 euron ja varsinaisten rakennustöiden osalta 10 000 euron vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Hakijalta vaadittiin siis vakuusmaksu sen varalta, että alue joudutaan mahdollisen muutoksenhaun jälkeen ennallistamaan.

Naapurikiinteistöjen omistajat ovat jättäneet huomautuksen hakemuksesta, mutta se ei antanut lautakunnan mukaan aihetta muuttaa päätöstä.