Vakka-opiston johtokunta aloitti kautensa

0

Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta kokoontui uuden valtuustokauden ensimmäiseen kokoukseensa viime viikolla. Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokuntaan kuuluvat jäseninä osakaskuntien edustajat Kustavista, Laitilasta, Pyhärannasta, Taivassalosta, Uudestakaupungista ja Vehmaalta.

Uuteen Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokuntaan kuuluvat johtokunnan keskuudestaan puheenjohtajaksi valitsema Matti Ankelo sekä jäsen Johanna Kantonen Uudestakaupungista, varapuheenjohtaja Mika Toivola ja jäsen Jari Sillantie Laitilasta, jäsen Marja Lehtikallio Kustavista, jäsen Leena Krook Pyhärannasta, jäsen Arja Männistö Taivassalosta ja jäsen Simo Virtanen Vehmaalta.  Laitilan kaupunginhallituksen edustajana toimii Hanna Lahtonen. Johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii opiston rehtori Tomi Kangas.

Ilmoittautumisia kansalaisopistoon on alkusyksyllä tullut varsin mukavasti, kokoukseen mennessä yhteensä jo n. 4 700 ilmoittautumista ja opiston syksyn kurssitoiminta on päästy käynnistämään lähes normaalisti lähiopetuksena. Lähiopetuksen lisäksi Vakka-opistolla on tänä syksynä tarjolla erityisiä etäkursseja, jotka on alunperinkin suunniteltu puhtaasti etäopetuksena toteutettavaksi.

Syksylle 2021 opistossa oli suunniteltu yli 9 000 opetustuntia ja lähes 500 kurssia, josta tämän hetken tilanteen mukaan on toteutumassa lähemmäs 8 500 tuntia ja lähes 450 kurssia. Kevätlukukausi 2021 toteutui koronarajoitusten takia kohtuullisen vajaana, opetustunteja kyettiin järjestämään yhteensä vain hieman yli 5 000 ja kursseja toteutui vain 260, mitkä molemmat luvut ovat vain hieman yli puolet normaalin kevään suoriteluvuista.

Vakka-Suomen kansalaisopiston johtokunta hyväksyi opiston talousarvioehdotuksen, jossa toimintamenot ovat reilut 1,4 miljoonaa euroa. Tuloja talousarviossa on yli 665 000 euroa. Talousarvioehdotuksen toimintamenot ovat annetun kehyksen mukaiset, samoin kuin tulot.

Opiston opiskelijoilta perittäviä kurssimaksuja nostettiin syksyn ohjelmassa muutamia prosentteja, indeksikorotuksen verran. Arvion mukaan kurssimaksut kattavat menoista n. 20 %, loput menot katetaan valtionosuudella ja osakaskuntien maksuosuuksilla.

Tavoitteena on kalenterivuonna 2022 toteuttaa jälleen ”normaali” opetustuntimäärä eli vähintään 17 000 tuntia ja yli 800 kurssia.