Valtiolta tukitoimia asuntotuotantoon

0

Varsinais-Suomen eduskuntaryhmä vieraili Uudessakaupungissa maanantaina. Kaupunginjohtaja Atso Vainio kertoi kansanedustajille kaupungin näkymistä. Pääpaino oli asioissa, joihin kaupunki kaipaa valtiovallan toimia. Osa on saanut julkisuutta jo paljonkin, kuten henkilöjunaliikenteen käynnistäminen Turku – Uusikaupunki -radalla ja Kasitien Laitilan eritasoliittymän tarve.

Kaupunginjohdolla oli myös yksi uusi, tärkeä viesti valtiovallan suuntaan: kaupunki kaipaa valtion tukitoimia asuntojen vuokra-rakentamiseen, koska sijoittajien mielenkiinto kohdistuu suuriin kaupunkeihin. Sijoittajien asenne ei juuri muutu, vaikka Ara suhtautuu Uuteenkaupunkiin hyvinkin myönteisesti. Uusikaupunki on tässä tilanteessa onnistunut saamaan yllättävänkin paljon markkinaehtoista tuotantoa. Kaupunkiin on rakennettu vuoden 2017 jälkeen 224 uutta vuokra-asuntoa, 88 omistusasuntoa sekä 44 senioriasuntoa. Väliaikaiseen asumiseen tarkoitettuja moduuliasuntoja on saatu autotehtaan läheisyyteen 255. Nyt kun asukasluku kasvaa, uusia vuokra-asuntoja tarvitaan vielä enemmän. Kaupungin on vaikea lähteä omaan tuotantoon, kun varat on jo sidottu kaupungin nykyisten vuokra-asuntojen saneerauksen.

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsui keväällä 2017 entisen pääministerin Esko Ahon selvittämään, miten valtiovalta voisi tukea Lounais-Suomea positiivisessa rakennemuutoksessa. Ahon raportissa oli selkeitä ehdotuksia ja valtiovalta on niitä myös toteuttanut. Esimerkiksi Kasitietä on kehitetty ja Turun yliopistoon saatiin diplomi-insinöörikoulutusta. Myös työvoimapulaa on ratkottu erilaisilla hankkeilla.

Raportissaan Aho korosti, että Lounais-Suomen kasvu perustuu ennen kaikkea laadulliseen kilpailukykyyn, ei suhdannetilanteeseen. Ahon arvio oli oikea, mikä näkyy erityisesti nyt. Korona hidasti hetkeksi kasvua, mutta nyt teknologiateollisuudessa on jälleen voimakasta kasvua ja näkymät kantavat kauas.

Positiivisessa rakennemuutoksessa on siirrytty nyt uuteen vaiheeseen. Ensin pendelöinti lisääntyi, nyt alueelle on myös muuttoliikettä. Valtiovallan tukitoimia tarvitaan myös nyt, kun kasvu jatkuu voimakkaana.

Teija Uitto