Valtuustoaloitteiden käsittelyä nopeutetaan

0

Kaupungille on vuosien saatossa päässyt kertymään valtuustoaloitteita, joiden käsittelyajat ovat venyneet pitkiksi. Nyt niitä on tarkoitus ottaa urakalla käsittelyyn.

– Olemme päättäneet hoitaa ne ja putsata pöydän hyvällä tavalla. Iso osa valtuustoaloitteista on pysytty käsittelemään mallikkaasti, mutta osa niistä on ollut isotöisiä. Valtuustoaloitteet ovat silti hieno asia ja parannamme niiden käsittelyä, kaupunginjohtaja Atso Vainio totesi maanantain valtuuston kokouksessa.

Tiedoksi ja käsitellyiksi merkittiin Pilvi Marselan (kok.) tämän vuoden maaliskuussa tekemä (kok.) valtuustoaloite valotaideviikon järjestämisestä ja keskustan valtuustoryhmän aloite joulukuulta 2019, joka ehdotti, että yritysvaikutusten arviointi otettaisiin osaksi viranhaltijoiden valmistelua ja kaupungin päätöksentekoa.

Tiedoksi ja käsitellyksi merkittiin myös Heikki Walan (pro Uki) aloite keväältä 2014, jolloin hän ehdotti Seikowin muuttamista lastentarhaksi. Seikowissa toimii nykyään päiväkoti.

Myös SDP:n valtuustoryhmän tämän vuoden helmikuussa tekemä aloite lasten leikkikenttien turvallisuudesta ja erityisesti valaistuksen lisäämisestä merkittiin tiedoksi ja käsitellyksi. Saman valtuustoryhmän aloite joulukuulta 2016 koski Janhuanniemen ja Santtionlahden rantojen ja polkujen suojelemista ja niiden kehittämistä kaupunkilaisten käyttöön, sekin kuitattiin tiedoksi ja käsitellyksi.

Valtuutettu Esa Aaltonen (ps.) teki viime vuoden kesäkuussa aloitteen kalatalomysteerin selvittämiseksi. Hän toivoi, että valtuustolle kerrottaisiin, mistä hankkeessa on kyse ja minkä verran siihen käytetään kaupungin rahoja. Kaupungin vastauksessa todetaan, että Kalasatamantien kiinteistöä varten selvitettiin mahdollisen kiinteistöyhtiön perustamista. Kaupunki ei kuitenkaan ole mukana hankkeessa, vaan kiinteistöä saneeraa yksityinen toimija. Kaupungin rahoja ei ole käytetty siihen, vaan rahat ovat olleet Ravakalta tullutta avustusta eli sekin aloite kuitattiin.

Vasemmistoryhmä teki toukokuussa 2019 aloitteen Uudenkaupungin ilmasto-ohjelman laatimisesta. Aloitteessa esitetään, että kaupunkiin luotaisiin eri toimijoita osallistava Uusikaupunki hiilineutraaliksi 2030 –ilmasto-ohjelma. Kaupunkisuunnittelu on nyt vastannut aloitteeseen ja siinä todetaan, että Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Vastauksessa todetaan, että ilmastolakia uudistetaan ja vahvistetaan, jotta tavoite toteutuu. Kaupunkisuunnittelun mukaan on oletettavaa, että lakiin tulee tiukempia tavoitteita myös kunnille. Vastauksessa todetaan, että aloite ilmasto-ohjelmatyön käynnistämisestä on kannatettava, mutta työn on oltava koko kaupungin organisaation läpileikkaavaa ja se ei myöskään saa unohtaa asukkaita ja yrityksiä. Työ pitäisi tehdä projektiluontoisesti.

Valtuutettu Tarmo Kanga s (kok.) totesi, että kyseessä on paras valtuustosalissa ikinä tehty aloite, mutta valmistelu ei ole sitä tasoa.

– Valmistelutekstissä puhutaan Suomen tavoitteista, ei Uudenkaupungin. Valmistelu on vetelää ja lepsua. Talousarviossa ei ole ollut 2–3 vuoteen euroakaan Hinku-hankkeeseen. Heikon valmistelun ja asian tärkeyden takia ehdotan, että asia palautetaan uuteen valmisteluun, Kangas sanoi.

Hänen ehdotustaan kannatti Henna Jokinen (vas.). Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa aloitteen Uudenkaupungin ilmasto-ohjelman laatimisesta uuteen valmisteluun.

Valtuutettu Johanna Hurme (ps.) teki tämän vuoden elokuussa aloitteen kaupungin työntekijöiden jaksamisen selvittämiseksi. Kaupungin henkilöstöpalvelut kertoivat vastauksessaan, mitä toimenpiteitä työntekijöiden viihtyvyyden ja jaksamisen selvittämiseksi on tehty ja toteaa, että työoloihin liittyvää selvitystä ei ole tällä hetkellä tarpeen tehdä. Valtuusto merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen tulleen käsitellyksi.

Valtuutettu Jari Valkonen (ps.) oli sitä mieltä, että kaupungin vastauksessa ei ollut konkreettisia toimenpiteitä, joilla kaupungin työntekijöiden oloihin voisi vaikuttaa. Hän esitti aloitteen palauttamista valmisteluun, hänen ehdotustaan kannatti Mikko Saari (ps.).

Valtuusto äänesti siitä, pitäisikö asia palauttaa valmisteluun. Aloitteen valmiiksi käsittelyn puolesta äänestivät jaa ja Valkosen palautusehdotuksen kannalla olleet äänestivät ei. Äänin 38–5 aloite merkittiin käsitellyksi. Valkosen palautusehdotusta äänestäneet olivat perussuomalaisten Mikko Saari , Esa Aaltonen , Jani Vaitiniemi ja Sami Virtanen .