Voimaa Vanhuuteen -ohjelma nostaa esiin terveysliikunnan etuja

0
Fysioterapeutti Outi Nurmi, palveluesimies Sari Mykrä ja liikuntapalveluiden vastaava Heidi Vuori odottavat Voimaa Vanhuuteen -hankkeen syventävän eri toimijoiden yhteistyötä ja synnyttavän myös uusia palvelumuotoja.

Uusikaupunki hyväksyttiin viime keväänä hakemuksesta mukaan valtakunnalliseen Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla.

– Liikunta on osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää ikäihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Voimaa Vanhuuteen -ohjelmasta on saatu kunnissa erittäin hyviä tuloksia, totesi Uudenkaupungin liikuntapalvelujen vastaava Heidi Vuori.

Voimaa Vanhuuteen -kunnissa otetaan käyttöön ikäihmisten terveysliikunnan hyviä käytäntöjä järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyönä. Hyvien käytäntöjen teemoina ovat: liikuntaneuvonta, voima- ja tasapainoharjoittelu ja ulkoilu sekä ikäihmisten liikuntaraati.

Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaan valitut kunnat saavat Ikäinstituutilta kolmeksi vuodeksi maksuttoman mentoroinnin, joka sisältää tukea alkutilanteen kartoitukseen ja kehittämissuunnitelman laadintaan, hyvien toimintatapojen käyttöönottoon, seurantaan ja arviointiin. Lisäksi kunnat saavat kuntakohtaista ohjausta, kouluttajakoulutusta eri ammattiryhmien ja vertaisten paikalliseksi kouluttamiseksi sekä terveysliikunnan ja -neuvonnan materiaalia.

– Uusikaupunki on laaja kunta ja erityisesti maaseudulla asuvien ikääntyneiden on vaikea saavuttaa kaupungin keskustassa tarjolla olevia liikunta- ja hyvinvointipalveluja. Koulutetuilla vertaisohjaajille voi olla hyvinkin suuri rooli syrjässä asuvien ikäihmisten aktivoimiseksi vaikkapa ns. olohuonejumpan merkeissä, kuvaili vanhuspalveluissa työskentelevä fysioterapeutti Outi Nurmi.

Samaan teemaan liittyen on kaupungin liikutapalveluissa aloitettu etäjumpan kehitystyö ja tavoitteena on saada kokeilu käyntiin ensi keväänä.

Uudessakaupungissa on tänä syksynä käynnistetty Voimaa Vanhuuteen työ perustamalla poikkisektorisen yhteistyöryhmän, johon kuuluu edustajia liikuntapalveluista, ikäihmisten palveluista, eläkeläisjärjestöistä, seurakunnasta ja Vakka-Opistosta. Ryhmää tullaan täydentämään vielä vanhusneuvoston edustajilla, kun uusi neuvosto on nimetty. Työryhmä on kokoontunut elokuussa ja lähtenyt tekemään alkukartoitusta Uudenkaupungin tilanteesta, sekä valmistelemaan ohjelman kehittämissuunnitelmaa.

– Itse näen tässä yhteistyön vahvistamisen eri toimijoiden välillä erittäin tärkeänä asiana, kiitteli puolestaan Sari Mykrä vs. palveluesimies kotihoidosta ja Sakunkulmasta.

– Tarkoituksena oli myös järjestää ikäihmisten liikuntaraati syyskuussa, mutta vallitsevan koronatilanteen vuoksi sitä jouduttiin siirtämään. Toivoin mukaan liikuntaraati pystytään järjestämään vielä tämän vuoden puolella, toivoi Heidi Vuori.

Liikuntaraati on tilaisuus, jossa iäkkäillä on mahdollisuus osallistua oman kuntansa liikuntapalvelujen kehittämiseen, se virittää vuoropuhelua päättäjien, toiminnan järjestäjien ja liikuntaan osallistujien kesken.

– Iäkkäiden toiveet liikuntapalveluiden suhteen tulevat esiin, niitä punnitaan ja ratkotaan yhteisen pöydän ääressä,Vuori lisäsi.

Voimaa Vanhuuteen ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti ja toimintaa toteutetaan Veikkauksen tuotoilla.