Aurinkovoimalasta kahta kantaa – Luonnonsuojeluliitto vaatii lisäselvityksiä, IBV Suomi ei pidä vaatimusta perusteltuna

0
Ib vogt on rakennuttanut aurinkovoimaloita ympäri maailmaa. Kalannin hanke olisi yhtiön ensimmäinen pohjoismaissa.

Suomen Luonnonsuojeluliitto on esittänyt Varsinais-Suomen Ely-keskukselle ympäristövaikutusten arvioinnin tekemistä Kalantiin suunniteltavasta aurinkovoimalasta. Liitto katsoo, että hankkeen vaikutusten arviointi ja kansalaisten kuuleminen on ollut riittämätöntä.

– Luonnonsuojeluliitto kannattaa aurinkovoiman kehittämistä. Kalanti on kuitenkin valtakunnallinen ennakkotapaus siitä, minkälaisilla selvityksillä ja kansalaisten kuulemisella näin suuria hankkeita tehdään, sanoo Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö ja väliaikainen toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Hankkeen päätöksenteko on jaettu kuuteen suunnittelutarveratkaisuun, kuuteen rakennuslupaan ja kahteen tilapäiseen rakennuslupaan. Asia on esillä Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunnassa tänään, tiistaina.

– Ympäristövaikutusten arvioinnista olisi tässä tapauksessa lisäarvoa. Nyt hankkeesta tehdyt selvitykset ja kuuleminen ovat olleet hyvin suppeat ja puutteelliset. Katsomme, että asiaa ei ole nyt selvitetty eikä kansalaisia kuultu riittävästi, Veistola toteaa.

IBV Suomi ei pidä Suomen Luonnonsuojeluliiton vaatimusta perusteltuna, sillä aurinkoenergian tuotantoalueet eivät kuulu YVA-laissa määriteltyihin hankkeisiin.

– Asia ei ole noussut esiin Ely-keskuksen tai muiden viranomaisten kanssa käymissämme keskusteluissa tai lausunnoissa, hankekehityspäällikkö Pentti Itkonen IBV Suomi Oy:sta toteaa.

Yhtiön mukaan vaikutuksia on selvitetty lupamenettelyn aikana perusteellisesti ja sidosryhmiä on kuultu eri vaiheissa.

– IBV Suomi on erityisen iloinen siitä, kuinka kattavasti pystyimme huomioimaan hankkeesta saadut lausunnot ja mielipiteet. Olemme saaneet jopa kiitosta mielipiteiden huomioimisesta eli käytännössä aurinkovoima-alueiden supistamisesta lopulliseen hakemukseen.

Kalantiin suunniteltu aurinkoenergian tuotantoalue olisi maamme suurin. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 302,5 hehtaaria ja se jakautuu Kalannintien pohjois- ja eteläpuolelle. Alue on pääosin metsää.