AVI: Jäteveden purkuputken paikkaa siirrettävä – Häpönniemen jätevedenpuhdistamon laajennuslupa läpi

0
Aluehallintoviraston määräyksen mukaan jätevedenpuhdistamon purkuputken siirrolle on aikaa vuoden 2026 loppuun asti.

Aluehallintovirasto (AVI) antoi maanantaina päätöksen, jonka mukaan Häpönniemen jätevedenpuhdistamoa saa laajentaa. Häpönniemen jätevedenpuhdistamon voimassa olevan ympäristöluvan mukainen kapasiteetti vastaa asukasvastinelukua 40 000 ja puhdistamon tulokuormitus on kasvanut voimakkaasti aiemman luvan myöntämisen jälkeen. Nyt jätevedenpuhdistamolle haettiin lupaa 59 000 asukkaan jätevesien käsittelyyn.

Samalla aluehallintovirasto hyväksyi jäteveden purkuputken purkupaikan siirtoa koskevan selvityksen, mutta se hylkäsi pyynnön pitää purkupaikka nykyisellä paikallaan.

Aluehallintovirasto määräsi, että käsiteltyjen jätevesien purkupaikka on siirrettävä pois Uudenkaupungin edustan vesimuodostumasta Hylkimyksenaukon tai Liesluodon–Korsaaren edustan vesimuodostumaan. Siirrolle on aikaa vuoden 2026 loppuun asti.

– Vakka-Suomen Vesi kommentoi päätöstä sen jälkeen, kun olemme tutustuneet siihen tarkemmin. Jos päätämme valittaa AVI:n päätöksestä, niin siitä linjaa Vakka-Suomen Veden johtokunta. Purkuputken siirto maksaa vaihtoehdosta riippuen arviolta 5–20 miljoonaa euroa, liikelaitoksen johtaja ja vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm kertoo.

Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla käsitellään Uudenkaupungin, Kalannin, Lokalahden ja Pyhämaan taajama-alueiden jätevedet. Lisäksi jätevesiä johdetaan Laitilasta, Kustavista, Pyhärannasta sekä haja-asutusalueilla toimivista jätevesi- ja viemäriosuuskunnista.