Caruna tarkastaa sähköverkkoa helikopterilla – Työalue kattaa Lokalahden, Vehmaan ja Kustavin

0

Sähkönjakelija Caruna tarkastaa helikopterin avulla oksistoa sähkölinjojen varrelta Lounais-Suomessa loppuvuoden aikana.

Töitä tehdään Vakka-Suomessa Lokalahdella ja Vehmaalla sekä niiden välisellä alueella, mutta alueeseen kuuluu myös Kustavin pohjoisosion läpikäynti.

Työt aloitettiin keskiviikkona. Tarkastuslentojen kesto on arviolta 3 työpäivää. Työ valmistuu viimeistään lokakuun aikana.

Carunan mukaan helikopteritarkastuksella saadaan aikaiseksi nopea yleiskuva oksiston raivauksen tarpeesta. Tarkastukset tehdään arkipäivisin kello 8–16 välillä.

Helikopteritarkastukset tekee Carunan yhteistyökumppani Heliwest, jonka tarkastustehtävät kohdistuvat keskijännitteiseen ilmajohtoverkkoon.

Caruna pyytää, että tarkistustyön aikana helikopteriin pidettäisiin vähintään 90 metrin etäisyys, jotta turvallisuus on mahdollista varmistaa. Miehittämättömien ilma-alusten tai lennokkien käyttö työkohteen läheisyydessä on ehdottomasti kielletty. Toiminnasta saattaa aiheutua lähialueelle lyhytaikaista meluhaittaa.