Ely aloittaa YVA-harkinnan aurinkovoimalasta

0
Ib vogt on rakennuttanut aurinkovoimaloita ympäri maailmaa. Kalannin hanke olisi yhtiön ensimmäinen pohjoismaissa.

IBV Suomi Oy:n aurinkovoimalaa koskevat suunnittelutarveratkaisut olivat esillä ympäristö- ja lupalautakunnassa tiistaina.

Lautakunta ei voinut tehdä asiassa minkäänlaista ratkaisua, sillä Varsinais-Suomen Ely-keskukselta oli tullut kaupungille tiedote, että Ely aloittaa YVA-harkinnan, eli viranomainen selvittää vielä, vaatiiko aurinkovoimala ympäristövaikutusten arviointia.

Aurinkovoimala-hankkeen päätöksenteko on jaettu kuuteen suunnittelutarveratkaisuun, kuuteen rakennuslupaan ja kahteen tilapäiseen rakennuslupaan. Lautakunta päätti jättää kaikki aurinkovoimalaa koskevat ratkaisuhakemukset pöydälle.

Suomen Luonnonsuojeluliitto on esittänyt Ely-keskukselle ympäristövaikutusten arvioinnin tekemistä Kalantiin suunniteltavasta aurinkovoimalasta. Liitto katsoo, että hankkeen vaikutusten arviointi ja kansalaisten kuuleminen on ollut riittämätöntä.

IBV Suomi Oy:n hankekehityspäällikkö Pentti Itkonen totesi Uudenkaupungin Sanomille (18.10.), ettei yhtiö pidä Suomen Luonnonsuojeluliiton vaatimusta perusteltuna, koska aurinkoenergian tuotantoalueet eivät kuulu YVA-laissa määriteltyihin hankkeisiin.

Yhtiön mukaan vaikutuksia on selvitetty lupamenettelyn aikana perusteellisesti ja sidosryhmiä on kuultu eri vaiheissa.