Hallinto-oikeudelle lausunto Nuortentuvan myynnistä

0

Uudenkaupungin valtuustopäätti elokuussaLokalahden Nuortentuvan ja Kankareen talon myynnistä.

Myynti ei ole edennyt, koska asiasta on tehty valitus Turun hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus pyysi nyt lausuntoa kaupungilta asiaan ja tätä lausuntoa käsiteltiin maanantaina kaupunginhallituksessa. Kaupunki esittää lausunnossaan, että vaatimus Lokalahden Nuortentuvan kaupan purkamisesta tulee hylätä perusteettomana.

Kiinteistöjen kauppoja ei ole vielä saatettu loppuun. Vaikka kiinteistön myynnille ei ollut annettu määräaikaa, on päätös kiinteistöjen myynnistä kaupungin näkemyksen mukaan syntynyt laillisessa järjestyksessä. Kiinteistö on ollut julkisesti myynnissä, joten kauppahinta on muodostunut markkinaperusteisesti ja kaikilla kiinnostuneilla on ollut mahdollisuus tehdä tarjous. Paikallisten toimijoiden kanssa on aiemmin käyty keskusteluja rakennuksen ostamisesta. Kauppaa ei ole syntynyt, koska ostotarjoukseen on sisältynyt kaupungille sellaisia velvoitteita, joihin ei voida sitoutua.

Kaupungin omistuksessa olevat kiinteistöt ovat olleet myynnissä joulukuusta 2020 ja tehty ostotarjous on ainoa, mikä kyseisistä kiinteistöistä on tehty. Molemmat kiinteistöt vaativat perusteellisen kunnostuksen.

Rauno Aaltonen (kesk.) esitti kaupunginhallituksen lausuntoon tarkennuksia niin, että ”Nuortentupa mahdollisesti kunnostetaan jollain aikavälillä juhlatilaksi ja kahvila/näyttelytilaksi” sekä ”Nuortentuvan käyttöä nykykuntoisena ei suositella eikä sen korjaamiseen ole osoitettu talousarviossa määrärahoja”.