”Helppo mahdollisuus opiskella amk-opintoja”

0
Novidan opiskelijat Eevert Lastula (vas.), Rasmus Ventelä ja Shan Lin hakivat tammikuussa alkaviin väyläopintoihin.

Ammattiopisto Novidassa alkaa tänä lukuvuotena väyläopinnot yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) kanssa.

Tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus tutustua amk-tasoisiin opintoihin ja suorittaa toisen asteen opintojen aikana 15 opintopisteen verran amk-opintoja. Opinnot suoritettuaan opiskelija saa opiskelupaikan omalta alalta SAMKista.

Väyläopinnot kestävät puolitoista vuotta. Ne aloitetaan toisena opiskeluvuonna ja päätetään kolmannen vuoden keväällä.

Toisen vuoden rakennusalan opiskelijoista Eevert Lastula ja Rasmus Ventelä ovat hakeneet tammikuussa alkaviin väyläopintoihin.

– Nämä väyläopinnot antavat hyvät valmiudet ja pohjan, jotta voi pärjätä pääsykokeissa, Lastula kertoo taustoistaan hakea opintoihin.

Ventelää kiinnostaa haussa mahdollisen jatko-opiskelupaikan sijainti lähellä Uuttakaupunkia.

– Väyläopintojen avulla saisin varmuudella paikan läheltä ja samalla jo toisen asteen opintojen aikana pääsisin testaamaan taitoja opinnoissa, Ventelä sanoo.

Opiskelijat ovat samaa mieltä siitä, että väyläopinnot antavat hyvän kosketuspinnan amk-opintoja varten.

Väyläopintoihin hakee myös Shan Lin, joka on ensimmäisen vuoden liiketalouden opiskelija. Shanilla on jo korkeakoulututkinto Kiinasta. Hän haluaa Lastulan ja Ventelän tavoin kokemusta amk-opinnoista oman alan tutkintoa varten.

– Haluan tutustua ja opetella lisää ammatillisia kieliä ja tutustua oman alan amk-opintoihin.

Kiinasta kotoisin oleva Shan muutti aikuisiällä Suomeen. Opiskelujen taustalla on myös halukkuus saada Suomesta töitä.

– Jos minulla olisi suomalainen koulutus, työn hankkiminen olisi helpompaa. Tämä on yksi syy, jonka vuoksi haen näihin väyläopintoihin, Shan toteaa.

Uudessakaupungissa opintohankkeessa mukana ovat Novidasta Elina Siivonen ja opinto-ohjaaja Pasi Junttanen. Siivonen kertoo, että hankkeen taustalla on tavoite ammattikorkeakoulun ja toisen asteen yhteistyön tiivistämisestä.

– Pohdimme sekä Turun että Satakunnan ammattikorkeakoulujen kanssa sitä, että haluaisimme tarjota opiskelijoillemme mahdollisuuden väyläopintoihin.

– Selvittelimme vaihtoehtoja, joista SAMK valikoitui kumppaniksi, koska he tarjoavat opintoja verkossa. Koimme, että saamme verkkoympäristössä tuotua amk-opintoja helposti meidän opiskelijoillemme, Siivonen kertoo.

Lähiopetustunteja järjestetään kahdesti viikossa, milloin opetus tulisi SAMKista videoyhteydellä. Novidassa läsnä olisi kuitenkin opetettavan aineen opettaja.

Novidalla ja SAMKilla ei ole aikaisemmin ollut tällaista yhteistyötä. Novida on aikaisemmin edistänyt opintoja tarjoamalla mahdollisuutta avoimen ammattikorkeakoulun kautta opiskella tutkintoja.

– Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus nuorille. Tässä opiskelijat voivat suorittaa opinnot ja saada tutkintopaikka heti toisen asteen jälkeen. Myös opinnot on mahdollista saada osaksi omaa perustutkintoa ja saada ne myös 15 opintopisteen verran itse AMK-opintoihin. Junttanen iloitsee.

– Nyt on sellainen tarjous, josta mielestäni nuoren ei kannattaisi kieltäytyä, jos omaa hyvät edellytykset opintoihin.

Tällä hetkellä väyläopintoihin on hakeutunut sekä Uudenkaupungin että Loimaan Novidan toimipisteistä yhteensä 28 opiskelijaa. Siivonen ja Junttanen kertovat, että yhteistyötä SAMKin kanssa halutaan jatkaa tulevina vuosina.

– Toivottavasti saamme tästä pysyvän ratkaisun. Niin kauan, kun opiskelijoita hakee näihin opintoihin, jatkamme tätä yhteistyötä, Junttanen päättää.​