Hoitajapulaan etsittävä ratkaisu

0

Kaupunkilaisten hyvinvointiin oleellisesti liittyvästä hoidon-/hoivantarpeen riittävyydestä kantautuneisiin, syvää huolta aiheuttaviin viesteihin perustuen esitän vetoomuksen niin kaupungin virkakoneistolle kuin työntekijäosapuolelle, että osapuolet paikallisesti ryhtyisivät pikaisesti etsimään asiaan ratkaisua.

Sote kolkuttaa ovella, joten aikaa ei ole hukattavissa. Virat/toimet on saatava täytetyksi ja henkilökunnan palkat sellaiseksi, että pitovoima on riittävä.

Suurin vaara henkilöstön ja sitä kautta palveluiden karkaamiseen on etäämpänä maakunnan keskuksesta sijaitsevissa kunnissa, vaikka käsiparien riittäminen onkin koko valtakuntaa koskettava ongelma.

Niin kuin hyvinvointikertomuksen alkusanoissa on mainittu, hyvinvointi ja sen edistäminen on määrätty kunnan perustehtäväksi.

Työssä ”viihtymiseen” vaikuttaa mitä suurimmassa määrin työn arvostus. Työtä, josta ei makseta kunnon palkkaa, ei myöskään arvosteta. Uusikaupunki haluaa profiloitua edelläkävijäksi muissakin asioissa, miksei siis myös hoitajien kohdalla.

Ari Saastamoinen

kvalt. sd