Kaavoituskatsaus tulossa nähtäville

0

Kaupunkisuunnittelu on valmistellut Uudenkaupungin kaavoituskatsauksen vuodelle 2022. Kaupunginhallitus päätti, että Uudenkaupungin kaavoituskatsaus 2022 asetetaan virallisesti nähtäville.

Kaavoituskatsaus 2022 on nähtävillä kaupungin nettisivuilla ja internetkarttapalvelussa. Käynnissä olevia yleiskaavoja ovat Kalannin seudun osayleiskaava, Kettelin kyläyleiskaava, Uudenkaupungin keskeisen alueen osayleiskaava ja ranta-alueiden osayleiskaavan vähäinen muutos.

Asemakaavahankkeina on käynnissä Hiun asuinalueen pientalovaltaisen alueen laajentaminen Hiuntien varrelle sekä asemakaava rautatieaseman kohdalle ja ympäristöön.

Lisäksi vireillä on 12 asemakaavan muutosta ja seitsemän ranta-asemakaavaa tai -muutosta.

Lokalahden kirkonkylään on vireillä asemakaavamuutos, joka mahdollistaa liikennealueiden kaventamisen sekä uudet liikenneyhteydet. Sorvakossa on menossa kulttuurikeskuksen korttelin toinen vaihe, jolla mahdollistetaan rakennuspaikat kolmelle kerrostalolle.

Tiiratorilla asemakaavamuutoksella mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutos sekä asuinkerrostalojen rakentaminen.

Autotehtaan alueelle suunnitellaan asemakaavamuutoksella liittymäjärjestelyt autotehtaan tontilta Vanhalle Raumantielle.

Suukarin kalastamassa kehitetään toimintoja ja asemakaavamuutoksella tarkastellaan pysäköintijärjestelyjä.

Palan alueella tutkitaan mahdollisuutta liittää osa Muottitiestä rajautuviin tontteihin. Kalannin Pankkitien ja Pruukintien sekä niiden ympäristön asemakaavamuutoksella mahdollistetaan maantiealueiden ottaminen kaupungin katualueiksi Kalannin keskustan kohdalla.

Kalannin pappilan alueella tarkastetaan korttelin tontinrajoja sekä Katavakujan liittymistä kantatiehen.

Bonkin korttelissa asemakaavaa muutetaan kiinteistön myynnin mahdollistamiseksi, tosin museo on jo myyty. Saarniston koulun tontilla tehdään asemakaavamuutosta samasta syystä.

Yrittäjätien liittymäjärjestelyt mahdollistetaan kaavamuutoksella Kantatielle 43.

Captain´s Makasiinin tontilla asemakaavamuutos mahdollistaa rakennuksen vähäiset muutostyöt.