Kalannin koulujen sisäilmatilanne jälleen esillä

0
Kalannin yläkoulun vieressä aloitettiin väistötilojen pohjatyöt jo syyskuun alussa.

Kalannin Männäisten koulun ja yläkoulun sisäilmaongelmia on ratkottu jo pitkään. Kesän aikana kiinteistöihin on tuotu lisää sisäilmapuhdistimia, mutta sekä oppilaat että henkilökunta viestittävät yhä sisäilmaongelmista.

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus sai käsiteltäväkseen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen viime vuodelta. Tarkastuslautakunta oli nostanut siinä esiin muun muassa Kalannin koulujen tilanteen toteamalla, että vakavien sisäilmaongelmien aiheuttama tilanne on jatkunut kohtuuttoman pitkään. Tarkastuslautakunta pohti sitä, onko Kalannin koulun korjaussuunnitteluun ja korjaustöiden valvontaan panostettu riittävästi.

Kaupunki vastasi lausuntonaan, että se on teettänyt tutkimus- ja korjaussuunnitelmat Männäisten koulun ja Kalannin koulun sisäilmatilanteen parantamiseksi ja korjaamiseksi. Kaupunki on tuonut kouluihin sisäilmapuhdistimia, mutta henkilökunnalta sadun palautteen mukaan sisäilmaongelmat eivät ole täysin poistuneet puhdistimien asentamisen jälkeenkään.

Kalannin yläkoululaiset siirtyvät jollakin aikavälillä monitoimijatalo Wintteriin. Kalannin yläkoulun alueella tehdään parhaillaan väistötiloihin liittyviä maanrakennustöitä ja väistötilat valmistuvat joulukuussa. Männäisten koulun oppilaat siirtyvät väistötiloihin ja Wintterin valmistuttua mahdollisesti yläkoulun tiloihin.

Kaupunki kertoo lausunnossaan, että Kalannin yläkouluun tehdään ilmastoinnin saneerausta ja rakenteiden tiivistystä ensi vuoden aikana. Kaupunki muistuttaa, että ratkaistavaksi jää se, siirtyvätkö alakoulun oppilaat yläkoulun tiloihin yläkoululaisten muuton jälkeen vai rakennetaanko Kalantiin uusi koulu. Lisäksi ratkaistavaksi jää Männäisten koulun kiinteistöjen kohtalo.

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginvaltuustolle lausunnon arviointikertomuksen useisiin havaintoihin liittyvistä monista toimenpiteistä.