Kohdennetulla metsästyksellä on vaikutusta kolaritilastoihin

0
Veli-Matti Virtanen, Pekka Patjas ja Janne Nieminen vastaanottivat metsästäjien edustajina Vahteruksen, Valmet Automotiven ja Lähitapiolan tuotelahjoitukset. Lähitapiolan edustajana oli paikalla Esa Niemi.

Kalannin seudun riistanhoitoyhdistyksen toimialueella otettiin tänä syksynä käyttöön kohdennettu metsästys liikenneonnettomuuksien vähentämiseksi.

– Onnettomuustilastojen valossa valittiin ensin viisi kohdetta vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilta, joissa edellisvuonna oli tapahtunut lukuisia sorkkaeläinonnettomuuksia. Nämä kohteet ”miehitettiin” niin, että valituissa paikoissa oli metsästäjä paikalla joka ilta kuuden viikon ajan. Tällä kyttäysmetsästyksellä saatiin ammuttua pois sekä vaeltavia peurayksilöitä että harvennettua kyseisten tieosuuksien liepeillä pyöriviä peuralaumoja, selvitti metsästysseura Kalannin Erämiesten puheenjohtaja Veli-Matti Virtanen.

– Liikenne- ja viljelyvahingojen vähentämiseksi on tärkeä aloittaa aktiivinen peuran metsästys heti syyskuun alusta, lisäsi Virtanen.

Viime vuonna näissä viidessä valitussa kohteessa tapahtui syyskuun alun ja lokakuun puolivälin aikana yhteensä 11 peuraonnettomuutta. Tänä vuonna samoissa kohteissa onnettomuuksia kirjattiin ylös vain yksi. Kun alueen peurakanta on vuodessa kasvanut noin 30 prosenttia, niin tilastollisesti voidaan laskea, että kohdennetulla metsästyksellä estettiin tänä syksynä vähintään 15 peuraonnettomuutta.

– Tällä on suuri taloudellinen merkitys. Peurakolarista syntyy keskimäärin 3500 euron suuruiset vahingot ja tässä puhutaan vain ajoneuvon korjauskustannuksista, kertoi vakuutusyhtiö Lähitapiolan markkinointipäällikkö Esa Nummi.

– Metsästyksen keskittäminen kolariherkille alueille on todella järkevää ja kannatettavaa toimintaa ja toivon, että muut riistanhoitoyhdistykset ottavat tästä mallia, niin saadaan nostettua koko seutukunnan liikenneturvallisuutta, kannusti Nummi.

Vastaavaa toimintaa ei ole järjestetty missään muualla Varsinais-Suomessa. Kalannin seudun riistanhoitoyhdistyksen puolesta yhteisluvat kaikille alueen seitsemälle seuralle hakenut Janne Nieminen haastaakin naapuriyhdistykset mukaan talkoisiin.

– Työskentelen itse Valmet Automotivella ja tietysti myös alueen yrityksille on tärkeää se että työmatkaliikenne sujuisi mahdollisimman turvallisesti, muistutti Nieminen.

Koska kohdennettua peuranmetsästystä tehtiin päivittäin viidessä eri kohteessa kuuden viikon ajan, vaati se alueen metsästäjiltä panostusta yhteiseen tavoitteeseen.

– Tämä osaltaan kertoo metsästystä harrastavien sitoutumisesta toimintaan. Eikä kyse ole vain metsästyksestä, vaan muustakin. Metsästäjät hoitavat esimerkiksi riistapeltoja, joilla saadaan houkuteltua sorkkaeläimet kauemmas maanteistä, he tekevät linnuille pönttöjä ja toimivat virkavallan tärkeänä apuna jäljitettäessä vahingoittunutta riistaa, luetteli Veli-Matti Virtanen.

Kiitoksena uraauurtavasta toiminnasta Lähitapiola, Valmet Automotive ja Vahterus Oy muistivat kohdennettuun peuranmetsästykseen osallistuneita henkilöitä tuotepalkinnoilla.