Kuivuus oli altistava tekijä okakaarnakuoriaistuhoille

0
Okakaarnakuoriaisen puun pituussuunnassa uurtamat emokäytävät paljastuvat kuoren irrotessa puun kuoleman jälkeen. Kuva: Tiina Ylioja, Luke.

Okakaarnakuoriaisten aiheuttamien metsätuhojen selvittämiseksi Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen metsätuhoasiantuntijat tutustuivat syyskuussa viiteen tuhokohteeseen Uudenkaupungin ja Taivassalon alueella. Puiden kuolemien taustalta löydettiin useita tekijöitä.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) asiantuntijoiden mukaan kuolleet puut ovat olleet todennäköisesti männynjuurikäävän sekä poikkeuksellisen kuuman ja kuivan kesän heikentämiä ja tämän vuoksi vastustuskyvyttömiä okakaarnakuoriaiselle. Okakaarnakuoriainen iskeytyy yleensä heikentyneisiin puihin.

– Okakaarnakuoriainen on todennäköisesti ensin iskeytynyt puihin, joiden juuristo on ollut jo valmiiksi männynjuurikäävän ja/tai kuivuuden heikentämä. Männynjuurikääpä alentaa mäntyjen vedenottokykyä ja estää puiden pihkaan perustuvaa puolustautumista okakaarnakuoriaisia vastaan. Myöhemmin kuoriaiset ovat siirtyneet lähipuihin, mutta niiden ei odoteta aiheuttavan laajoja tuhoja perusterveissä männiköissä, kertoi tutkimusprofessori Jarkko Hantula Lukesta.

− Kesän aikana kokonaan kuolleet männyt eivät enää sisältäneet aikuisia kaarnakuoriaisia. Puista, joiden latva oli vasta osittain kuollut ja alaoksissa oli vihreitä neulasia, tavattiin okakaarnakuoriaisen aikuisia, toukkia ja koteloita, lisäsi Luken tutkija Tiina Ylioja.

Kaikki punertuneet ja kuolleet männyt eivät olleet okakaarnakuoriaisen valtaamia. Vedenpuutteesta kärsivän männyn kuolemaa voivat jouduttaa monet muutkin lajit kuin okakaarnakuoriainen ja yksittäisiä puita kuolee jatkuvasti.

Mäntyjen oireista pyydetään yhä ilmoittamaan Luonnonvarakeskukseen tuhoilmoituslomakkeella: https://metsainfo.luke.fi/fi/metsatuholomake

Tuhojen torjunnassa neuvoo Metsäkeskus.