Lastensuojelussa paineita

0

Lastensuojelun asiakasmäärä on kasvanut korona-aikana. U-soten lapsiperhepalveluiden sosiaalityöntekijöillä on nyt 40 prosenttia enemmän asiakkuuksia kuin viime vuoden syksyllä.

Siinä mielessä uutinen ei ole yllättävä, että lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä on puhuttu jo jonkin aikaa. Kouluterveyskyselyissä näkyy esimerkiksi tyttöjen ahdistuksen lisääntyminen. Myös lasten ja nuorten adhd-lääkkeiden käyttö on yleistynyt. Taustalla voi olla sekin, että lasten oireiluun kiinnitetään huomiota. Mitä enemmän varhaiskasvatuksen, koulujen ja lapsiperhepalveluiden ammattilaiset saavat koulutusta esimerkiksi neuropsykologista oireista, sitä paremmin he osaavat niitä tunnistaa.

Myös lapsiperheiden elämässä ja arjessa on tapahtunut muutoksia. Esimerkiksi vuorotyöt ovat lisääntyneet, tätä kuvaa hyvin kaupan alan kehitys. Kun nykyisten isovanhempien nuoruusaikaan kaupat menivät kiinni arkisin viideltä, nyt ne ovat auki yömyöhään tai läpi yön. Kaupan alalla työskentelee paljon naisia, jotka ovat myös äitejä. Työn ja perhe-elämän yhteen sovittamisesta on tullut vaativampaa.

Uudessakaupungissa on poikkeuksellisen paljon perheitä, joiden arkea rytmittää vuorotyö. Tehtaissa vuorotyötä on tehty perinteisestikin paljon ja tällä alueella on paljon tehdastyöpaikkoja.

Korona on tehnyt lapsiperheitten arjesta vielä vaativampaa. Koulujen etäopetusjaksot, karanteenit sekä muutokset vanhempien työpaikoilla ovat lisänneet arjen pyörittämisen paineita. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä julkisti jo kesäkuussa 2020 ensivaiheen raportin, jossa ennakoitiin koronaepidemian vaikutuksia. Työryhmän suurin huolenaihe oli lasten ja nuorten eriarvoisuuden ja syrjäytymisen kasvu. Nyt se näkyy myös lastensuojelussa.

Korona-aikana on puhuttu paljon hoitoalan paineista, vähemmälle huomiolle ovat jääneet nämä sosiaalialan paineet.

Sosiaaliala ei painiskele vain lisääntyvän työmäärän, vaan myös työntekijäpulan kanssa. Esimerkiksi U-sotessa on pitkään ollut avoinna yhden sosiaalityöntekijän virka. Mäkelä toteaa haastattelussa, että edes sellaisia hakemuksia ei ole tullut, että olisi voitu palkata sijaisia. Nyt avoinna on myös perhetyöntekijän paikka.

Teija Uitto

Huom! Pääkirjoituksesta on korjattu avointen työpaikkojen määrä jälkikäteen.