Männäisten kouluremonteista selvitys

0

Esa Aaltosen (ps.) valtuustoaloite Männäisten koulusta etenee kaupunginhallitukselta valtuustoon. Aaltonen vaati aloitteessaan Männäisten koulussa tehdyistä remonteista selvitystä viimeisten vuosien ajalta.

Selvityksen mukaan vuonna 2018 Männäisten koulun Kuusela-rakennuksen keittiössä on korjattu vaurioituneet lattialaatat sekä korjattu kuluneet ja vaurioituneet seinäpinnat. Vuoden 2018 kustannukset ovat olleet yhteensä 63 271 euroa.

Vuonna 2019 Koivula-rakennus B:stä on poistettu tuulettuvan alapohjan kosteusrasitusongelma uusimalla salaojitusjärjestelmiä sekä sadevedenpoistojärjestelmiä. Kustannukset olivat yhteensä 29 440 euroa.

Vuonna 2020 Kuusela-rakennuksessa uusittiin liikuntasalin lattia. Salin lattiarakenteen tutkimisen yhteydessä todettiin betonia vasten olevien koolauspuiden vaurioita lattiarakenteen rakennusfysikaalisen riskirakenteen johdosta. Liikuntasalissa on tehty myös seinä- ja kattopintojen uusimisia sekä valaistusuusimisia. Vuoden 2020 kustannukset ovat olleet yhteensä 148 670 euroa.

Tekninen toimi kilpailutti ja tilasi viime vuonna kaikkiin Kalannin koulujen rakennuksiin kuntotutkimukset. Inspector Sec Oy teki syksyllä 2020 kaikkiin rakennuksiin perusteelliset kuntotutkimukset ja antanut lausunnot tutkimustuloksista sekä ehdotuksia korjaustavoista vuoden 2021 alussa. Tutkimuksissa kävi ilmi, että kaikki Kalannin koulutilat vaativat sisäilmaongelmien poistamiseksi merkittäviä rakenteellisia korjauksia sekä kohdekohtaisia LVI-korjauksia.

Tekninen lautakunta päätti 27.4.2021 ongelmien ja Kalannin Männäisten koulun korjauskustannusten kalleuden vuoksi hankkia Kalannin alakoulun henkilökunnalle ja oppilaille väistötilat turvallisten ja terveellisten oppimistilojen varmistamiseksi. Lisäksi tekninen lautakunta päätti Kalannin yläkoulun kunnostamisesta kohdekohtaisin korjauksin varmistaakseen myös yläkoulun tilojen terveellisyyden ja turvallisuuden.